[sâmbătă, 6 martie] Manifestarea dragostei

 

 

Text de memorat:

 

Isaia 58:10

”…dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua namiaza mare!”

 

Un cantor evreu, care se ocupa cu muzica în comunitatea lui din Lincoln, Nebraska, și soția lui au început să primească apeluri telefonice cu amenințări și obscenități. Au descoperit că apelurile proveneau de la un lider al unui grup american ce instiga la ură, Ku Klux Klan. Deoarece îi cunoșteau identitatea, cuplul evreu ar fi putut să-l denunțe la poliție. Însă au decis să aibă o abordare mai radicală a situației. Când au aflat că liderul acelui grup extremist era paralizat, cei doi și-au făcut apariția la ușa lui cu o cină gustoasă! Acesta a fost complet năucit! Ura lui s-a topit în fața dragostei lor. Cei doi au continuat să îl viziteze și prietenia lor a devenit mai strânsă. El s-a gândit chiar să devină evreu!

 

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug […] împarte-ți pâinea cu cel flămând ″ (Isaia 58:6,7). Acel cuplu din Lincoln a ținut un asemenea „post”, alegând să împartă ospățul lor cu un asupritor înfometat, eliberându-l astfel de legăturile care îl țineau rob unor prejudecăți nedrepte!

 

 

Studiu la rând

 

 

Biblia: Osea 7-13 

1. Cum erau privite poruncile Legii lui Dumnezeu de către Efraim?
2. Ce făcea Efraim împotriva lui Dumnezeu și cum îl trata pe prooroc?
3. Ce anume au arat, secerat și mâncat cei din poporul Domnului?
4. Ce întrebări pune Domnul morții și Locuinței morților?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”: „Lucrarea din orașele australiene”

5. În ce templu s-au dus Ellen White și ceilalți, după ce li s-a refuzat orice posibilitate de a le vorbi oamenilor în biserici?

 

 

Plan de discuții

 

1) Prețul generos al Domnului

a) Isaia 55:1-3 Ce ofertă generoasă face Domnul celor însetați și flămânzi?
b) Oferta Domnului este limitată la mâncare și băutură fizică? Susține răspunsul din text. (vezi și Isaia 55:6-7)
c) Care sunt câteva modalități prin care oamenii încearcă să-și satisfacă setea spirituală și foamea spirituală în afară de Dumnezeu?
d) Ce învățătură a lui Isus despre foamete și sete întărește mesajul Domnului prin profetul Isaia? Matei 5:6, Ioan 7:37-38
e) Cum subliniază apostolul Pavel că mântuirea este un dar gratuit, mai degrabă decât ceva care trebuie cumpărat cu bani? Efeseni 2:8-9
f) În istoria bisericii creștine, unii au încercat să vândă mântuirea. De ce ar cădea oamenii pentru o astfel de înșelăciune?
g) Când ați ajuns să vă dați seama că mântuirea a fost un dar de la un Dumnezeu generos și iubitor?

 

2) Căile Domnului

a) Isaia 55:8-9 Ce adevăr important împărtășește Domnul aici prin profetul Isaia?
b) Cum ar trebui să afecteze acest adevăr modul în care îl abordăm pe Domnul? Psalmul 95:1-6, Eclesiastul 5:1-2 etc.
c) Împărtășește un moment în care ți-a devenit clar că planul lui Dumnezeu pentru tine era mai bun decât propriul tău plan.

 

3) Postul căruia îi place Domnului

a) Isaia 58:1-5 Ce greșeală a găsit Domnul cu practicile de post ale poporului Său pe vremea profetului Isaia?
b) Ce problemă suplimentară legată de post a fost observată de Isus în timpul slujirii Sale pământești? Matei 6:16-18
c) Ce post îi place Domnului? Isaia 58:6-7 Cum sunt legate activitățile descrise aici de post? (vezi și Matei 25:40, Iacov 1:27)
d) Ce se întâmplă atunci când îl ascultăm cu atenție pe Domnul și ne aliniem voințele cu scopul Său divin? Isaia 58:8-12
e) Isus le-a spus adepților Săi: „Când postiți ….” Când este potrivit postul creștinului? (vezi și Matei 9:14-15)
4) Onorând ziua sfântă a Domnului a) Isaia 58:13-14
b) Cum ne determină aprecierea pentru darul Sabatului să ne bucurăm în Domnul?
c) Când ați descoperit darul Sabatului ca o revelație a iubirii nemăsurate, infailibile a lui Dumnezeu, mai degrabă decât o obligație religioasă?

 

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO