[duminică, 7 martie] Să cumperi ceva gratuit?

 

 

1. Ce contradicții observi în versetul de mai jos?

 

Isaia 55:1

„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!”

 

Să presupunem că locuiești într-un oraș mare, tu ai mâncare și faci un anunț către cei înfometați și fără adăpost: „Voi, care nu aveți bani, veniți și cumpărați de mâncare!” Dar cum pot cumpăra dacă nu au niciun ban?

 

Însă Isaia adaugă: „fără bani și fără plată” și ideea devine mai clară. Oamenii sunt invitați să primească iertarea fără plată (Isaia 55:7). Însă verbul „a cumpăra” subliniază că, pentru a le împlini nevoile și dorințele, Dumnezeu le oferă oamenilor ceva valoros. Iar primirea acelui lucru necesită o tranzacție, un transfer de valori. Dumnezeu acordă iertare fără plată în cadrul legământului refăcut cu copiii Lui, dar nu pentru că pe El nu L-a costat nimic. El a cumpărat iertarea noastră cu un preț colosal, sângele Robului Său. Deși este oferită gratis, iertarea a fost realizată cu un preț extraordinar de mare pentru El!

 

2. Care a fost prețul mântuirii noastre? Cum prezintă Isaia problema și cum este prezentată în Noul Testament?

 

1 Petru 1:18,19

„18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”.

 

Efeseni 2:8,9

„8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”.

 

Isaia prezintă succint în Vechiul Testament aceeași Evanghelie din Noul Testament. Nu a existat un „legământ vechi”, prin fapte, care să fie înlocuit de un „nou legământ” al mântuirii prin har. De când Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei făgăduința unui Eliberator (Geneza 3:15), a existat o singură cale de salvare: prin har, prin credință (Efeseni 2:8). „Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). De la Ghilgameș, eroul și semizeul din Mesopotamia, care în zadar a făcut fapte vitejești căutând viața veșnică, și până la cei de azi care cred în reîncarnare, oamenii au încercat toate variantele de salvare, dar fără rezultat. De aceea au
nevoie să afle despre Isus și ce a realizat El pentru ei la cruce.

 

Mântuirea este fără plată, deoarece noi nu putem face nimic ca s-o câștigăm, faptele noastre bune nu ne pot salva. Totuși, ea ne poate costa totul (Matei 10:39; Luca 9:23; 14:26; Filipeni 3:8). Ești dispus să o accepți?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO