[marți, 26 ianuarie] Nuiaua mâniei lui Dumnezeu

 

 

Secțiunea de azi explică Isaia 9:1-5, care vestește izbăvirea din întuneric a oamenilor chinuiți, care se încrezuseră în cei ce cheamă morții și căzuseră pradă cuceririi și asupririi militare: „[…] nuiaua celui ce-l asuprea [ai sfărâmat-o], ca în ziua lui Madian” (Isaia 9:4).

 

6. Compară suferințele poporului din pasajul de mai sus cu blestemele din Leviticul 26:14-39. De ce l-a pedepsit Dumnezeu pe poporul Lui treptat, și nu i-a aplicat toată pedeapsa deodată?

 

„14 Dar, dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, 15 dacă nesocotiţi legile Mele şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu, 16 iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii voştri. 17 Îmi voi întoarce Faţa împotriva voastră şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar. 18 Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 19 Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier şi pământul, de aramă. 20 Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele şi pomii de pe pământ nu-şi vor da rodul. 21 Dacă şi după aceasta vă veţi împotrivi şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 22 Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele şi vă vor împuţina; aşa că vă vor rămâne drumurile pustii. 23 Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta şi dacă vă veţi împotrivi Mie, 24 Mă voi împotrivi şi Eu vouă şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 25 Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu, şi, când vă veţi strânge în cetăţile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului. 26 Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă veţi sătura. 27 Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta şi dacă vă veţi împotrivi Mie, 28 Mă voi împotrivi şi Eu vouă cu mânie şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 29 Veţi mânca până şi carnea fiilor voştri, veţi mânca până şi carnea fiicelor voastre. 30 Vă voi nimici înălţimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voştri şi sufletul Meu vă va urî. 31 Vă voi lăsa cetăţile pustii, vă voi pustii locaşurile sfinte şi nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. 32 Voi pustii ţara, aşa că vrăjmaşii voştri care o vor locui vor rămâne încremeniţi văzând-o. 33 Vă voi împrăştia printre neamuri şi voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită şi cetăţile voastre vor rămâne pustii. 34 Atunci, ţara se va bucura de Sabatele ei tot timpul cât va fi pustiită şi cât veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri; atunci, ţara se va odihni şi se va bucura de Sabatele ei. 35 Tot timpul cât va fi pustiită va avea odihna pe care n-o avusese în anii voştri de Sabat, când o locuiaţi. 36 În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă în ţara vrăjmaşilor lor, voi băga frica şi îi va urmări până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie şi vor cădea fără să fie urmăriţi. 37 Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri; 38 veţi pieri printre neamuri şi vă va mânca ţara vrăjmaşilor voştri. 39 Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmaşilor lor; îi va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor”.

 

 

Dacă ar fi dorit să-l distrugă pe poporul Său, Dumnezeu ar fi putut să îl dea în mâinile asirienilor imediat. Dar El este răbdător „și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9). La fel ca pe vremea judecătorilor, Dumnezeu i-a lăsat pe cei din Iuda și Israel să simtă unele urmări ale nebuniei lor ca să înțeleagă ce făceau și să poată face o alegere mai bună. Dar, când au continuat să facă răul și și-au împietrit inima împotriva Lui și a apelurilor trimise prin solii Săi, El Și-a retras ocrotirea, iar ei au continuat să se răzvrătească. Acest ciclu s-a repetat într-o spirală descendentă până când Dumnezeu nu a mai putut face nimic.

 

7. De ce păcate s-a făcut vinovat poporul? Împotriva cui? Cine este cel mai vinovat dintre ei?

 

Isaia 9:8 –10:2

”8 Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel. 9 Tot poporul va avea cunoştinţă de el, Efraim şi locuitorii Samariei, care spun cu mândrie şi îngâmfare: 10 „Au căzut nişte cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tăiaţi nişte smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri.” 11 De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmaşii lui Reţin şi va stârni pe vrăjmaşii lor: 12 pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus, şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă. 13 Căci nici poporul nu se întoarce la Cel ce-l loveşte şi nu caută pe Domnul oştirilor. 14 De aceea Domnul va smulge din Israel capul şi coada, ramura de finic şi trestia, într-o singură zi. 15 (Bătrânul şi dregătorul sunt capul, şi prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.) 16 Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi. 17 De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii şi văduvele lor, căci toţi sunt nişte nelegiuiţi şi nişte răi şi toate gurile lor spun mişelii. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă. 18 Căci răutatea arde ca un foc, care mănâncă mărăcini şi spini, aprinde desişul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum. 19 De mânia Domnului oştirilor, ţara parcă ar fi aprinsă şi poporul este ca ars de foc; nimeni nu cruţă pe fratele său, 20 fiecare jefuieşte în dreapta şi rămâne flămând, mănâncă în stânga şi nu se satură. La urmă îşi mănâncă fiecare carnea braţului său: 21 Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase şi amândoi, împreună, pe Iuda. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă.

 

Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte, 2 ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani! ”

 

Aici, și în întreaga Biblie, vedem că Dumnezeu i-a făcut pe oameni liberi (altfel, ei nu ar fi putut să-L iubească cu adevărat), iar libertatea implică și opțiunea de a greși. Și, deși caută să ne atragă, descoperindu-ne dragostea și caracterul Său, Dumnezeu va îngădui și să ne confruntăm cu urmările deciziilor noastre greșite – durerea, suferința, teama, tulburarea – pentru a ne ajuta să înțelegem unde duce îndepărtarea de El. Și totuși, de multe ori aceste lucruri nu îi determină pe oameni să renunțe la păcat și să vină la Domnul. Voința este un lucru minunat, nu am fi oameni fără ea. Însă vai de cei ce o folosesc greșit!

 

Cum a folosit Dumnezeu suferința în viața ta pentru a te întoarce de pe o cale greșită? (Sau poate încă nu ai înțeles mesajul?)

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO