[miercuri, 27 ianuarie] Odrasla și Vlăstarul

 

 

8. Cine este „Odrasla” care iese din „tulpina lui Isai”?

 

Isaia 11:1 

”Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”.

 

Zaharia 3:8

„Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, care stau înaintea ta – căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla”.

 

Zaharia 6:12 

„Şi să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui şi va zidi Templul Domnului”.

 

Pasajul din Isaia 11:1 preia imaginea copacului doborât din capitolul 10:33,34. „Tulpina lui Isai” arată că dinastia lui David (fiul lui Isai) își va pierde puterea (Daniel 4:10-17,20-26). Dar un vlăstar va răsări din „tulpina” aparent pierdută, adică un conducător care este un descendent al lui David.

 

9. De ce noul conducător este numit „Vlăstarul lui Isai”?

 

Isaia 11:10

„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El şi slava va fi locuinţa Lui”.

 

Apocalipsa 22:16

„Eu , Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă”.

 

Descrierea I se potrivește doar lui Isus Hristos, care este „Vlăstarul și rădăcina lui David (Apocalipsa 22:16). Isus a venit pe linia lui David (Luca 3:23-31), care se trage din Adam, care a fost „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38) în sensul că Isus Hristos l-a creat (vezi Ioan 1:1-3,14). Așadar, Isus a fost și strămoșul lui David, și urmașul lui!

 

10. Cum va anula noul conducător din dinastia davidică efectele păcatului și ale apostaziei?

 

Isaia 11

„Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. 2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. 3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. 5 Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său. 6 Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8 pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. 9 Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr. 10 În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El şi slava va fi locuinţa Lui. 11 În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. 12 El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. 13 Pizma lui Efraim va înceta şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, 14 ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi. 15 Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pârâuri, aşa că îl vor putea trece încălţaţi. 16 Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului”.

 

El gândește și acționează în armonie cu Domnul, judecă drept, îi pedepsește pe cei nelegiuiți și aduce pace. Domnul va aduce înapoi rămășița credincioasă a lui Israel și a lui Iuda, o va restaura și o va uni (Isaia 10:20-22). Va fi o monarhie puternică și unită ca în zilele împăratului David, care i-a înfrânt pe filisteni și alte popoare. Dar Noul Conducător va fi mai mare decât David, pentru că va restabili pacea în toată creația (Isaia 11:6-9).

 

11. În Isaia 11 se vorbește despre prima sau despre a doua venire a lui Isus, ori despre ambele? Notează textele care vorbesc despre aceste veniri.

În Isaia 11 sunt prezentate ambele veniri ale lui Isus într-un singur tablou. Ele sunt strâns legate, fiind cele două părți ale unui întreg. Ca să fie complet, planul mântuirii necesită ambele veniri: prima, care deja a avut loc, și a doua, pe care noi o așteptăm ca împlinire a tuturor speranțelor creștinilor. Ce a împlinit Isus la prima venire, fapt care ne asigură de a doua venire?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO