[duminică, 24 ianuarie] Lumină peste Galileea

 

 

1. De ce Isaia 9:1 începe cu conjuncția adversativă totuși, care arată un contrast cu ceea ce precedă capitolul?

 

„Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor”.

 

 

În Isaia 8:21,22 este descrisă starea fără speranță a acelora care se îndreaptă spre lumea ocultă în loc să se îndrepte spre adevăratul Dumnezeu: oriunde privesc, ei vor vedea doar „necaz, negură, nevoie neagră” și se vor vedea izgoniți „în întuneric beznă”. Însă „întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz”. Oamenii din regiunea Galileei sunt remarcați aici ca fiind cei care primesc binecuvântarea specială a unei „mari lumini”, poporul se va înmulți și se va bucura pentru că Domnul va sfărâma „nuiaua celui ce-l asuprea” (Isaia 9:2,4).

 

Galileea este menționată aici deoarece ea a fost printre primele teritorii ale lui Israel cucerite de Asiria și urma să fie primul eliberat.

 

2. Pe cine folosește Dumnezeu pentru a-l elibera pe poporul Lui?

 

Isaia 9:6,7

„6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. 7 El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor”.

 

3. Când și cum a fost împlinită profeția din Isaia 9:1-5?

 

Matei 4:12-25

„12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13 A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali, 14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 15 „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, 16 Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.” 17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”. Isus cheamă patru ucenici 18 Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. 19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”. 20 Îndată, ei au lăsat mrejele şi au mers după El. 21 De acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat. 22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El. 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod. 24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca. 25 După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan”.

 

Nu a fost o întâmplare faptul că Isus Și-a început lucrarea în Galileea, unde a adus speranță proclamând vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu și vindecându-i pe oamenii, eliberându-i pe cei stăpâniți de Satana (Matei 4:24).

 

Aici vedem un exemplu desăvârșit despre modul în care Biblia folosește evenimente care au avut loc în timpurile Vechiului Testament pentru a prefigura lucrurile care se vor întâmpla în timpurile Noului Testament. Domnul a suprapus imagini din timpuri diferite, așa cum vedem în Matei 24, când Isus îmbină distrugerea Ierusalimului (70 d.Hr.) cu distrugerea de la sfârșitul lumii.

 

Dacă te-ar întreba cineva de ce lucru te-a eliberat Isus, ce ai răspunde? Ce mărturie poți să dai cu privire la puterea lui Hristos în viața ta?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO