[joi, 28 ianuarie] „M-ai mângâiat”

 

 

Isaia 12 este un psalm scurt, sau o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru mângâierea Lui cea mare și plină de îndurare. Dacă este pus pe buzele unui membru al rămășiței restaurate, psalmul este o comparație între eliberarea promisă și eliberarea evreilor la ieșirea lor din Egipt (vezi Isaia 11:16). Seamănă cu cântarea lui Moise și a israeliților când Domnul i-a scăpat de armata lui Faraon la Marea Roșie (Exodul 15).

 

12. Compară cântarea din Isaia 12 cu cântarea lui Moise și a Mielului din Apocalipsa 15:2-4. Pentru ce este lăudat Dumnezeu în ele?

 

 

Isaia 12

„În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat! 2 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.” 3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii 4 şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! 5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!” 6 Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel”.

 

 

Apocalipsa 15:2-4

„2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. 3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!””

 

Isaia 12:2 este foarte aproape de a-L identifica pe Eliberatorul care stă să vină cu Isus. Se spune că „Dumnezeu este izbăvirea mea” și că „El m-a mântuit”. Numele Isus înseamnă „Domnul este mântuire” (Matei 1:21).

 

 

13. Care este semnificația Numelui lui Isus, „Domnul este mântuire”?

 

 

Domnul nu doar face lucrarea de mântuire (Isaia 12:2), ci El Însuși este mântuire. Prezența Sfântului lui Israel în mijlocul nostru (vers. 6) este totul pentru noi. Dumnezeu este cu noi! Isus nu doar face minuni, ci El „S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14, sublinierea adăugată). El nu doar a purtat păcatele noastre pe cruce, ci S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). El nu doar face pace, ci este pacea noastră (Efeseni 2:14).

 

Nu este de mirare că „Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare” (Isaia 11:10). Când este înălțat pe cruce, El îi atrage pe toți oamenii la Sine (Ioan 12:32,33)! O rămășiță se va întoarce la „Dumnezeul cel puternic” (Isaia 10:21), Copilul care S-a născut pentru noi, „Domnul păcii” (Isaia 9:6)!

 

Domnul Isus este mântuirea noastră. În Isus avem mântuire (Romani 3:24). Cum îți poate da acest adevăr nădejdea și asigurarea mântuirii, mai ales când te simți copleșit de propria nevrednicie?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO