[luni, 25 ianuarie] Un Copil pentru noi

 

 

4. De ce este atât de special Copilul despre care se vorbește în următoarele versete, a treia naștere specială menționată în cartea lui Isaia?

 

Isaia 9:6,7

„6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. 7 El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor”.

 

În Orientul Antic Apropiat, împărații și zeitățile aveau mai multe nume pentru a arăta măreția lor. Acest Eliberator are numeroase nume sau epitete care Îl descriu în diferite moduri. El este „Minunat”, la fel ca Îngerul Domnului care, după ce i-a spus tatălui lui Samson că numele Său este „Minunat”, S-a înălțat la cer în flacăra jertfei (Judecătorii 13:18,20). Prin aceasta, s-a prefigurat dăruirea Sa care urma să aibă loc peste mai bine de o mie de ani. Isaia spune că El este de natură divină („Dumnezeu tare”) și Creator veșnic („Părintele veșniciilor”; vezi Luca 3:38: „… Adam, fiul lui Dumnezeu”). El este un Împărat din dinastia lui David și împărăția Lui de pace va dăinui veșnic.

 

5. Ținând cont de aceste atribute, cine putea să fie acest Copil?

 

Luca 2:8-14

„8 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9 Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui””.

 

Unii au încercat să-L identifice cu regele Ezechia, dar descrierea întrece cu mult orice ființă omenească. Doar o singură persoană se potrivește: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul (Ioan 1:1-3,14; Coloseni 1:5-17; 2:9; Evrei 1:2), care S-a născut pentru noi, ca să ne salveze și să ne dea pacea. El a primit toată autoritatea în cer și pe pământ și este cu noi în orice clipă (Matei 28:18-20). Deși Și-a păstrat natura divină, El a devenit și om, de aceea ne înțelege slăbiciunile (Evrei 4:15). „Căci un Copil ni S-a născut” … pentru totdeauna!

 

„Satana Îl acuzase pe Dumnezeu că le ceruse îngerilor renunţare la sine, în timp ce El Însuşi nu ştia ce înseamnă aceasta şi nu voia să facă niciun sacrificiu pentru alţii. Aceasta a fost acuzaţia pe care Satana a adus-o împotriva lui Dumnezeu în ceruri și, după ce a fost alungat din cer, cel rău L-a acuzat fără încetare pe Domnul că pretindea o slujire pe care El Însuşi nu voia să o îndeplinească. Hristos a venit în lumea noastră pentru a înfrunta aceste acuzaţii false şi pentru a-L descoperi pe Tatăl.” – Ellen G. White, „Solii alese”, cartea 1, pp. 406–407

 

Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO