9. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Filipeni 2:9-1

Când ne prezintă perspectiva Sa asupra banilor şi asupra bunurilor materiale, Dumnezeu nu ne vorbeşte pe ocolite. El i-a adresat bogatului care păstrase toate binecuvântările pentru el nişte cuvinte care ar trebui să ne stârnească temerea: „«Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu” (Luca 12:20,21).

Slujirea lui Dumnezeu şi slujirea banilor sunt două lucruri care se exclud reciproc. Nu putem avea decât un singur stăpân: ori pe Dumnezeu, ori banii. Ne înşelăm dacă socotim că le putem sluji amândurora, fiindcă nu vom putea fi duplicitari la nesfârşit. Poate că pe alţii îi vom păcăli şi poate că ne vom păcăli pe noi înşine, dar pe Dumnezeu, în faţa cărora vom fi traşi la răspundere într-o zi, nu-L vom putea păcăli.

Este necesar să ne hotărâm şi, cu cât ezităm mai mult, cu cât invocăm mai multe pretexte şi cu cât amânăm mai mult, cu atât mai puternic se vor înrădăcina în sufletul nostru banii şi iubirea de bani. Credinţa impune luarea unei decizii.

Decizia aceasta va fi mai uşor de luat dacă vom înţelege cine este Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi şi cât de datori Îi suntem.

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Țefania 3 – Zaharia 4

  1. Ce anume le va da Domnul popoarelor, ca să-I slujească?
  2. Din ce cauză nu au dat cerurile rouă și pământul nu și-a dat roadele?
  3. În ce perioadă a vieții (vârstă) se afla Zaharia, când a primit viziunile de la Dumnezeu?
  4. Unde avea să fie pusă piatra cea mai însemnată din templu?

Profeți și regi, capitolul 55

  1. Împotriva cui au fost îndreptate întotdeauna eforturile lui Satana?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO