căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Ioan 1:17

Biserica primară era compusă în principal din evrei care nu-­şi închipuiseră niciun moment că, recunoscând că Isus este Mesia al evreilor, ar fi întors spatele credinţei strămoşilor lor sau făgăduinţelor legământului făcute de Dumnezeu poporului Său. Şi le dăm dreptate. Întrebarea pe care şi­-o puneau ei era dacă ei, ca evrei, trebuiau să devină creştini pentru ca Isus să devină Mântuitorul lor. Şi, pentru mulţi dintre ei, o altă întrebare era dacă păgânii trebuiau să devină evrei înainte de a se face creştini.

Răspunsul ferm a venit mai târziu, cu ocazia adunării de la Ierusalim. S-­a luat decizia de a nu-­i împovăra pe cei dintre neamuri cu o mulţime de reguli şi legi. Cu alte cuvinte, păgânii nu trebuiau să devină evrei pentru a fi urmaşi ai lui Isus.

În ciuda hotărârii conducerii de la Ierusalim, unii învăţători au continuat să hărţuiască bisericile, insistând să li se ceară convertiţilor dintre neamuri să respecte aceste reguli şi legi, inclusiv circumcizia (practică pentru care creştinismul nu ar fi fost foarte atrăgător pentru un adult). Ei credeau că cei dintre neamuri care doreau să aibă parte de promisiunile legământului trebuiau să respecte numeroasele reguli şi legi considerate obligatorii pentru cei din poporul Israel.

Care erau problemele şi cum trebuia să fie rezolvate?

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-­vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-­vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

14 – 21 octombrie – Săptămâna de consacrare

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce anume implica trecerea de la iudaism la creştinism pentru evreii primului secol?
 2. Care sunt cele cinci categorii de legi din Vechiul Testament? Care tip de legi aveau caracter temporar şi de ce?
 3. Cu ce controversă s-­a confruntat biserica primară şi cum a fost soluţionată?
 4. Ce decizie a luat Adunarea bisericii de la Ierusalim în privinţa convertiţilor dintre neamuri?
 5. Care a fost scopul scrierii epistolelor către galateni şi romani şi ce deducţie greşită fac unii creştini în prezent?

APLICAȚIE

 1. Discutaţi implicaţiile unei tranziţii astăzi (comunism–capitalism, necredincios–credincios etc.). Ce schimbări sunt mai grele?
 2. De ce multe dintre rânduielile Vechiului Testament ar fi imposi­bil de respectat în prezent? Daţi câteva exemple!
 3. Cum pot fi soluţionate controversele cu care se confruntă biserica în prezent?
 4. Ce poveri nenecesare se pun uneori asupra celor convertiţi de curând? Cum s­-ar putea evita?
 5. Ce argumente pot fi aduse pentru actualitatea Legii morale, inclusiv a poruncii referitoare la Sabatul zilei a şaptea?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-­l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 9-­15

 1. În viziunea lui Ezechiel, cui trebuia să-­i facă un semn pe frunte omul cu călimara?
 2. Despre cine i-­a spus Domnul lui Ezechiel că făceau planuri nelegiuite şi dădeau sfaturi rele?
 3. Ce cuvânt de batjocură era întrebuinţat în Israel?
 4. Prin ce avea să aducă mângâiere rămăşiţa scăpată din Ierusalim?

Profeţi şi regi, capitolul 41

 1. Ce anume nu îi impune niciodată Dumnezeu omului?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO