Una dintre ţintele principale ale lui Pavel în Romani a fost aceea de ai ajuta pe creştini, iudei sau dintre neamuri, să înţeleagă ce implica trecerea de la iudaism la creştinism. Era nevoie de timp pentru această tranziţie şi mulţi nu erau încă pregătiţi.

1. Care este mesajul din Evrei 8:6? Ce sunt aceste „făgăduinţe mai bune”?

Evrei 8:6
Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Probabil că deosebirea cea mai mare dintre Vechiul Testament şi Noul Testament este aceea că Noul Testament a început cu venirea lui Mesia, Isus din Nazaret. El a fost trimis de Dumnezeu să fie Mântuitorul. Oamenii nu puteau să Îl ignore şi totuşi să fie mântuiţi. Păcatele lor puteau să fie iertate doar prin ispăşirea oferită de El. Puteau să stea înaintea lui Dumnezeu fără a fi condamnaţi doar dacă li se atribuia viaţa Lui desăvârşită. Cu alte cuvinte, mântuirea era doar prin neprihănirea lui Isus şi nimic altceva.

Sfinţii din Vechiul Testament au aşteptat cu ardoare binecuvântările perioadei mesianice şi făgăduinţa mântuirii. În perioada Noului Testament, oamenii au fost puşi în faţa întrebării: „Să Îl acceptăm pe Isus din Nazaret pe care Dumnezeu La trimis să fie Mesia, Mântuitorul nostru?” Dacă credeau în El (dacă Îl recunoşteau ca Mesia adevărat şi dacă îşi dedicau viaţa Lui), aveau să fie mântuiţi prin neprihănirea Lui.

Cerinţele morale rămân neschimbate în Noul Testament, deoarece îşi au fundamentul în caracterul lui Dumnezeu şi al lui Hristos. Ascultarea de Legea morală este parte atât a noului, cât şi a vechiului legământ.

2. Citește Matei 19:17; Apocalipsa 12:17; 14:12 și Iacov 2:10,11. Ce ne spun aceste texte despre Legea morală în Noul Testament?

Matei 19:17
El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”

Apocalipsa 12:17
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Apocalipsa 14:12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Iacov 2:10-11
Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.

Concomitent, întregul corp de legi ceremoniale şi rituale care erau distinctiv evreieşti – erau legate distinctiv de vechiul legământ şi indicau toate spre Isus, spre moartea Sa şi lucrarea Sa de slujire ca Mare Preot – au încetat să fie obligatorii şi a fost introdus un nou sistem, bazat pe „făgăduinţe mai bune”.

Discutaţi implicaţiile unei tranziţii azi (comunism–capitalism, necăsătorit–căsătorit, activ–pensionar, necredincios–credincios etc.). Ce schimbări sunt mai greu de făcut?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO