Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Ioan 17:17

În prima sa epistolă, Petru, în grija sa pastorală, și-a dorit să le insufle cititorilor curaj în fața prigoanei. Nu știm exact la ce tip de persecuție a făcut referire, dar știm că biserica urma să treacă prin încercări grozave din cauza eforturilor împăraților romani de a desființa mișcarea tot mai puternică a celor care se numeau „creștini”.

Satana a lansat atacul din două părți. Din exterior, veneau persecuția, reprimarea brutală și violentă. Din interior, venea o amenințare poate și mai periculoasă. După cum în trecut evreii s-au confruntat cu profeți mincinoși, tot la fel urmașii lui Isus contemporani cu Petru urmau să se confrunte cu învățători mincinoși care aveau să strecoare în biserică „erezii nimicitoare” (2 Petru 2:1). Mai grav era că mulți aveau să-i urmeze (vers. 2).

Cu privire la ce erezii avertizează Petru? Cum a reacționat față de ele și ce lecții să ne însușim personal din avertizările sale astăzi, când ne confruntăm și noi cu amenințări din interior?

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
 5. Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

10 iunie – Ziua slujirii pastorale

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce atitudine a avut Petru față de profeții mincinoși și învățăturile lor?
 2. Ce înseamnă adevărata libertate în Hristos? Dar cea falsă?
 3. Cu ce pericol se confruntă cel convertit, care adoptă învățături greșite?
 4. Ce dovezi aduc Petru și Iuda că Dumnezeu tratează păcatul cu seriozitate?
 5. Prin ce alte exemple atrage Petru atenția asupra consecințelor nelegiuirii?

APLICAȚIE

 1. Ce atitudine trebuie să avem astăzi față de cei care susțin învățături nebiblice?
 2. Discutați cazuri de înțelegere greșită a libertății în Hristos, pe care le cunoașteți, dar și despre consecințele acesteia!
 3. Ce putem face pentru a-i feri pe cei de curând convertiți de pericolul învățăturilor false?
 4. Ce păcate par să fie tolerate în prezent în rândul creștinilor și cu ce consecințe?
 5. Cum ne putem proteja de asemenea nelegiuiri și, implicit, de consecințele lor?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: ISAIA 6–12

 1. Cine este comparat cu „un brici luat cu chirie” de Domnul?
 2. Care seminții din Israel „se mâncau” între ele și amândouă pe a treia?
 3. Unde sunt menționate „cele patru capete ale pământului”?
 4. De unde vor scoate apă cu bucurie cei din rămășița poporului?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 23

 1. Câți și de unde erau oamenii care au răspuns invitației de a veni la Ierusalim să serbeze Paștele?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO