Alte lecții din Vechiul Testament

6. Ce alte exemple prezintă Petru când atrage atenția asupra consecințelor nelegiuirii? 2 Petru 2:6-16

2 Petru 2:6-16
6. dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,
7. şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi;
8. căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite
9. înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:
10. mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia şi dispreţuiesc stăpânirea. Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile,
11. pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.
12. Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor
13. şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi.
14. Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!
15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.
16. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.

Prima referire biblică mai consistentă la Sodoma se găsește în Geneza 13:12,13, când Lot și Avraam au decis să se separe „ca să nu fie ceartă” între slujitorii lor. Lot a ales Valea Iordanului și „și-a întins corturile până la Sodoma”. Biblia face apoi următorul comentariu: „Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului.” Când l-a prevenit pe Avraam că intenționa să distrugă această cetate, Dumnezeu a fost de acord să n-o distrugă dacă găsea în ea zece oameni buni (Geneza 18:16-33). Dar nu s-au găsit în ea nici măcar zece oameni buni, fapt dovedit în timpul vizitei îngerilor la Lot. Cetatea a fost distrusă din motive întemeiate; au scăpat numai Lot și fiicele lui (Geneza 19:12-25).

Petru desprinde două lecții din distrugerea acestor cetăți. În primul rând, ea servește ca exemplu pentru cei nelegiuiți (2 Petru 2:6). În al doilea rând, ea demonstrează că Domnul știe să-i scape din încercare pe oamenii cucernici (vers. 7-9). În versetele care urmează, Petru notează câteva trăsături ale celor din Sodoma și Gomora: depravarea, disprețuirea autorității, îndrăzneala și încăpățânarea și batjocorirea autorității (vers. 10,11). Aceste trăsături se regăsesc și la învățătorii mincinoși și la urmașii acestora.

Un alt exemplu este Balaam (Numeri 22:1 – 24:25). El fusese tocmit de Balac, împăratul Moabului, să-i blesteme pe israeliți. Deși a ezitat la început, până la urmă a acceptat, atras de răsplata mare promisă. Pe drum, i s-a așezat împotrivă Îngerul Domnului și a scăpat cu viață doar datorită măgăriței care s-a ferit din calea lui. Balaam a bătut-o, dar, când i s-au deschis ochii și l-a văzut pe Îngerul Domnului, a devenit conștient de greșeala lui. În final, Balaam a rostit o binecuvântare asupra lui Israel. Petru îi aseamănă cu Balaam pe cei momiți la adulter și lăcomie (2 Petru 2:14,15). Oamenii de acest fel au părăsit calea cea dreaptă.

Gândește-te la multele adevăruri care ne sunt descoperite în Biblie și în scrierile lui Ellen G. White. Mai putem spune că nu am fost avertizați?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO