Adevărata libertate în Hristos

2. Cu privire la ce suntem avertizaţi în 2 Petru 2:18-21? Ce afirmații din versetul 19 ne ajută să înţelegem mai bine motivul său de îngrijorare? Ce importanță are cuvântul „slobozenia”?

2 Petru 2:18-21
18. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
19. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.
20. În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
21. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.

Petru îi avertizează pe cititorii săi, în limbajul cel mai categoric posibil, cu privire la pericolele învățătorilor mincinoși. În 2 Petru 2:18-21, el le atrage atenția că aceştia le vor promite libertate, dar, de fapt, îi vor conduce la robie.

Aceşti învăţători denaturau total Evanghelia. Libertatea în Hristos trebuia să însemne eliberare din robia păcatului (Romani 6:4-6). Orice formă de așa-zisă „libertate în Hristos”, dar în care omul rămâne sclavul păcatului, este respinsă de Petru. Deși părerile cercetătorilor sunt împărțite cu privire la erezia la care face el referire aici, este evident că ea era legată de problema păcatului și de robia față de păcat.

3. Citește Ioan 8:34-36. Cum ne ajută cuvintele Domnului Isus să înțelegem subiectul abordat de Petru?

Ioan 8:34-36
34. „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.
35. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. 36. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Prin ideile pe care le susțineau, învățătorii mincinoși își conduceau victimele – persoanele care Îl cunoscuseră pe Domnul Isus de curând – înapoi, la vechiul mod de viață. Ei prezentau probabil o evanghelie a harului ieftin, care lăsa în plan secundar nevoia de curăţie și de sfințenie și care îi determina să redevină „robi ai stricăciunii” lumii din care tocmai ieșiseră (2 Petru 2:19). În aceste condiții, nu ne mai surprinde faptul că Petru vorbește pe un ton atât de categoric împotriva acestor învățături și faptul că a atras atenția asupra consecințelor adoptării lor.

Ce crezi tu că înseamnă libertatea în Hristos? De ce anume te-a eliberat Hristos?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO