Faceți cinste numelui de creștin

După ce ne prezintă lista cu virtuțile pe care ar trebui să le urmărim în viața creștină, Petru ne arată care vor fi rezultatele obținerii lor.

3. Ce legătură există între ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, creștinii, și modul în care ar trebui să trăim noi? 2 Petru 1:8-11

2 Petru 1:8-11
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.
10. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.
11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Petru îi îndeamnă pe cititorii săi să trăiască potrivit cu noua realitate de care se bucură prin Isus, fiindcă au la dispoziție „din belșug” (2 Petru 1:8) calitățile enumerate: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni.

Problema este că nu toți creștinii trăiesc potrivit cu această nouă realitate. Unii sunt leneși (n.tr. – NTR: „ineficienți”) sau neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului Isus Hristos. Ei au uitat că au fost curățiți „de vechile… păcate”. Dar creștinii trebuie să ducă o viață nouă, demnă de numele pe care îl poartă. Prin Isus, ei au primit iertare, curățire și dreptul de a se face părtași naturii divine. De aceea, ei trebuie să caute să-și întărească chemarea și alegerea. Ei nu au nicio scuză ca să trăiască la fel ca înainte de convertire, nu au nicio scuză pentru a rămâne leneși și neroditori.

„Auzim vorbindu-se mult despre credinţă, dar avem nevoie să auzim vorbindu-se mai mult despre fapte. Mulţi se înșală singuri, trăind o religie ușoară, confortabilă și fără purtarea crucii.” – Ellen G. White, Credința și faptele, ed. 2005, p. 42 (50)

4. Ce idee din pasajul studiat astăzi regăsim şi în scrierile lui Pavel? Romani 6:11

Romani 6:11
Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

Îndemnul lui Pavel, similar cu al lui Petru, ar putea fi parafrazat astfel: „Faceți cinste numelui de creștin!” A fi creștin înseamnă a fi o făptură nouă în Hristos, curățită de păcat și părtașă naturii divine. Lucrurile acestea ne dau posibilitatea de a trăi la înălțimea chemării noastre. A fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos.

Reciteşte îndemnul lui Petru ca şi cum ţi-ar fi adresat personal.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO