Faceți cinste numelui de creștin

5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
2 Petru 1:5-7

Unul dintre lucrurile care ne frapează la Noul Testament este capacitatea scriitorilor de a condensa multe adevăruri într-un spațiu foarte limitat. Un exemplu edificator este 2 Petru 1:1-14, pasajul pe care îl vom studia săptămâna aceasta. În numai 14 versete, Petru ne dă învățături despre îndreptățirea prin credință, ne dezvăluie ce poate face Dumnezeu în viața celor care s-au predat lui Isus, ne vorbește despre adevărul uimitor că putem deveni „părtași firii dumnezeiești” și ne spune că putem scăpa de stricăciunea care este în lume prin pofte.

În continuare, el ne oferă un fel de catalog al virtuților creștine prezentate într-o anumită ordine. Fiecare virtute este urmată de altă virtute, apoi de alta și tot așa, culminând cu cea mai importantă dintre toate. De asemenea, el scrie despre ce înseamnă să fii în Hristos și să fii „curățit”de vechile păcate, după care aduce discuția despre asigurarea mântuirii, despre promisiunea intrării în „Împărăția veșnică” a Domnului. Și, în final, referindu-se la moartea sa, atinge problema stării omului în moarte. În numai 14 versete, abordează o mulțime de adevăruri importante și profunde!

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

27 mai – Ziua grupurilor etnice

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce este credința noastră „de același preț” cu credința lui Petru și a apostolilor?
 2. De ce încheie Petru lista virtuților cu „iubirea de oameni”?
 3. De ce unii creștini sunt neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Isus Hristos?
 4. Ce credea Petru despre moartea sa?
 5. Ce vrea să spună Petru prin cuvintele „dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată”?

APLICAȚIE

 1. În ce anume constă valoarea practică a credinței?
 2. Concret, ce presupune „să ne dăm toate silințele” în obținerea virtuților enumerate de Petru?
 3. Cum putem să ne consolidăm chemarea și alegerea (2 Petru 1:10)?
 4. Ce ați prefera: să știți cum veți muri (ca Petru) sau nu? De ce?
 5. Cum ne ajută credința să înfruntăm realitatea cumplită a morții?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: ECLESIASTUL 12 – CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 6

 1. Care spune înţeleptul că este datoria fiecărui om?
 2. Ce anume se cultiva în En-Ghedi?
 3. Câți viteji însoțeau patașca lui Solomon?
 4. Unde este menționat Crivățul [trad. Cornilescu]?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 21

 1. Ce calități au oamenii pe care îi cheamă Dumnezeu în slujba Sa?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO