O credință la fel de prețioasă

1. Citește 2 Petru 1:1-4. Ce spune Petru că am căpătat prin Isus Hristos? Cum este exprimată aici realitatea harului?

2 Petru 1:1-4
1. Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:
2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

Petru își deschide epistola cu precizarea că le este destinată celor „care au căpătat o credință de același preț cu a noastră” (2 Petru 1:1). Cuvântul tradus cu „de același preț” înseamnă „de valoare egală” sau „la fel de privilegiată”. El spune că ei „au căpătat” această credință prețioasă, adică nu au câștigat-o prin eforturi sau prin merite personale, ci au primit-o în dar de la Dumnezeu. Sau cum scria Pavel: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Ea este prețioasă fiindcă „fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui” (Evrei 11:6). Și este prețioasă fiindcă prin ea primim făgăduinţele.

Petru afirmă că „dumnezeiasca putere” a lui Isus ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia (vers. 3). Numai prin puterea lui Dumnezeu existăm și putem să trăim o viață sfântă. Iar ea ne este dată „prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui” (vers. 3; vezi și Ioan 17:3).

Noi suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu, dar cum să iubim un Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem? Putem să-L cunoaștem prin Domnul Isus, prin Cuvântul scris, prin natură și experienţele unei vieți de credință și ascultare. Îl putem cunoaşte în mod real dacă observăm cum lucrează El pentru noi zi după zi, iar urmarea va fi schimbarea noastră. Îl putem cunoaște prin harul pe care îl revarsă asupra noastră.

Apoi, Petru spune că am primit „făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe”, între care și aceea de a deveni părtași „firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). La început, oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu, însă chipul acesta s-a șters și s-a degradat în mare măsură. Când ne naștem din nou, Isus ne oferă o viață nouă și Se ocupă de restaurarea chipului Său în noi. Dacă ne dorim această schimbare, avem și noi ceva de făcut: să fugim de stricăciunea care este lume prin pofte.

Cum ar fi viața ta dacă nu ai crede?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO