El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
1 Petru 2:24

Ajunși la finalul studiului primei epistole a lui Petru, ne este clar deja că, indiferent de context și de problema abordată, în centrul atenției apostolului Se găsește Isus. Numele lui Isus este menționat peste tot și formează firul de aur care străbate întreaga epistolă.

De la primul verset, unde Petru se declară „apostol al lui Isus Hristos”, și până la ultimul, unde le urează pace celor care sunt „în Hristos Isus” (1 Petru 5:14), Isus este tema prevalentă. În cuprinsul epistolei, Petru vorbește despre moartea lui Isus pentru răscumpărarea noastră. Vorbește despre marea Sa suferință și ni-L dă ca model de purtare în suferință. Vorbește despre învierea Sa și despre însemnătatea ei pentru noi. Nu vorbește despre Isus doar ca Mesia, Christos, „Cel uns” ci, mai mult, despre Mesia cel Divin. În epistola sa, găsim mai multe dovezi cu privire la natura Sa divină. Isus este Însuși Dumnezeul care a venit în trup omenesc și care a trăit și a murit pentru ca noi să avem speranța și făgăduința vieții veșnice. Săptămâna aceasta, vom reciti prima epistolă a lui Petru pentru a vedea ce ne spune ea despre Isus.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

20 mai – Ziua vizitatorului Școlii de Sabat

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce este Domnul Isus simbolizat prin mielul de jertfă din Vechiul Testament?
 2. Care a fost scopul suferințelor Domnului Isus Hristos?
 3. Ce scrie apostolul Petru despre înviere?
 4. Ce semnificație are termenul „Unsul” în dreptul lui Isus?
 5. Pe ce bază credea Petru că Isus era Dumnezeu?

APLICAȚIE

 1. De ce este speranța noastră legată de Isus, „Mielul fără cusur și fără prihană”?
 2. Cum putem „călca pe urmele Lui” în această privință?
 3. Ce efect concret are credința în înviere asupra vieții noastre?
 4. De ce putem fi siguri că Isus este „Unsul” (Hristosul) din profeția biblică?
 5. De ce noi, adventiștii de ziua a șaptea, credem în divinitatea lui Isus Hristos?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI

STUDIU LA RÂND

BIBLIA: ECLESIASTUL 5–11

 1. În ce anume este tot atâta deșertăciune ca în mulțimea visurilor?
 2. Ce rezultat se obține când se face multă vorbă?
 3. De ce nu este bine să iei seama la toate vorbele care se spun?
 4. Despre ce spune înțeleptul să fie împărțită în șapte sau în opt?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 20

 1. Ce a făcut Ghehazi prin purtarea sa față de Naaman?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO