Momentul în care Petru a spus: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” (Matei 16:16), a fost semnificativ. Termenul „Hristosul” (în grecește, christos) înseamnă „Unsul”, „Mesia”; în ebraică este mashiyach. Rădăcina din care provine înseamnă „a unge” și apare în diverse contexte în Vechiul Testament. Într-un loc, este utilizat și în legătură cu un împărat păgân, Cirus [vezi Isaia 45:1]. Astfel, când a afirmat că Isus este Hristosul, Petru a folosit un cuvânt care exprimă un ideal ce-și are originea în Scripturile ebraice.

5. Citește următoarele texte din Vechiul Testament în care apare cuvântul Unsul (Mesia). Ce informații din aceste texte ne ajută să clarificăm sensul lui? Ce credeți că înțelegea Petru prin acest termen? Psalmii 2:2 Psalmii 18:50 Daniel 9:25 1 Samuel 24:6 Isaia 45:1

Psalmi 2:2
Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:

Psalmi 18:50
El dă mari izbăviri împăratului Său şi dă îndurare unsului Său: lui David şi seminţei lui pe vecie.

Daniel 9:25
Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.

Daniel 9:25
Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.

Isaia 45:1
Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă:

Petru a declarat că Isus este Hristosul (Matei 16:16,17) sub inspirație divină, dar n-a înțeles pe deplin semnificația acestui cuvânt. Nu era sigur cine era Hristosul, ce scop urmărea și nici cum avea să atingă acest scop.

Dar Petru nu era singurul care nu înțelegea. În Israel, existau foarte multe concepții despre Mesia. Sensurile cuvântului „uns” din textele de mai sus nu ne conferă un tablou complet cu privire la identitatea și misiunea lui Mesia.

Ioan 7:40-42 ne indică ce convingeri aveau oamenii cu privire la Mesia: că trebuia să fie un descendent al lui David și să se nască în satul Betleem (Isaia 11:1-16; Mica 5:2). Aici aveau dreptate. Însă, în gândirea populară, ca urmaș al lui David, Mesia trebuia să calce pe urmele lui David, adică să-i învingă pe dușmanii iudeilor. Nimeni nu se aștepta ca Mesia să fie crucificat de romani!

Desigur că, până când a scris cele două epistole ale sale, Petru își formase o idee mai clară despre Isus ca Mesia (Îl numește Isus Hristos de cincisprezece ori în epistolele sale) și despre lucrarea Sa pentru oameni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO