Petru era convins că Isus era nu doar Mesia, ci Domnul Însuși. Aceasta înseamnă că, atunci când a scris cele două epistole, era convins că Mesia era Dumnezeu. Cuvântul „Domn” poate fi un termen de politețe, dar poate face referire și la Divinitate. În 1 Petru 1,3 și 2 Petru 1:8,14,16, apostolul se referă la Isus, Mesia, Hristosul, în calitate de Domn, de Dumnezeu.
La fel ca alți scriitori din Noul Testament, Petru descrie relația dintre Isus și Dumnezeu prin cuvintele „Tată” și „Fiu”. De exemplu: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos” (1 Petru 1:3; 2 Petru 1:17). Isus este numit Fiu preaiubit (2 Petru 1:17), iar autoritatea Sa ca Domn, în sensul de poziție cerească, derivă din relația Sa specială cu Dumnezeu Tatăl.

6. Citește 2 Petru 1:1 și compară cu Ioan 1:1 și Ioan 20:28. Ce ne spun aceste texte despre divinitatea lui Isus?

2 Petru 1:1
Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:

Ioan 1:1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Ioan 20:28
Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Petru Îl numește pe Isus Dumnezeu și Mântuitor. În limba greacă, articolul hotărât apare la ambii termeni (Dumnezeul, Mântuitorul), ceea ce înseamnă că ambele titluri Îi sunt atribuite lui Isus. Textul acesta este unul dintre argumentele clare din Noul Testament că Isus este pe deplin Dumnezeu.

Pe măsură ce s-au străduit să înțeleagă cine era Isus, creștinii au pus cap la cap dovezile din Noul Testament. În scrierile lui Petru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane distincte (de exemplu, Tatăl și Fiul: 1 Petru 1.3; 2 Petru 1:17; Duhul Sfânt: 1 Petru 1:12; 2 Petru 1:21), la fel ca în restul Noului Testament. Iar Isus este prezentat ca fiind Dumnezeu deplin, ca de altfel și Duhul Sfânt. Cu timpul și în urma unor dezbateri îndelungate, biserica a formulat doctrina Trinității pentru a explica taina Dumnezeirii cât mai bine cu putință. Adventiștii de ziua a șaptea au inclus această doctrină între convingerile lor fundamentale. Petru afirmă clar că Isus este Hristosul și că este Dumnezeu.

Când te gândești la viața și la moartea Domnului Isus și înțelegi că El era Dumnezeu, ce imagine îți formezi despre Dumnezeul căruia Îi slujim și ce simți față de El? Pregătește-te să prezinți răspunsul la grupă, în Sabat.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO