O temă majoră a Bibliei este lucrarea lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii căzute. Din Geneza, de la căderea lui Adam și a Evei și până la căderea Babilonului din Apocalipsa, Scriptura ne dezvăluie pe diferite căi lucrarea prin care Dumnezeu caută „să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Tema aceasta se regăsește și în epistolele lui Petru.

1. Ce înseamnă cuvântul„răscumpărare” și ce legătură are sângele cu răscumpărarea? 1 Petru 1:18,19 (Vezi și Coloseni 1:13,14.)

1 Petru 1:18-19
18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Coloseni 1:13-14
13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

În prezentarea semnificației morții lui Isus, apar două imagini: răscumpărarea și sacrificiile animale.

Cuvântul „răscumpărare” este utilizat în Biblie în mai multe contexte. De exemplu, primul animal domestic născut (care nu putea fi adus ca jertfă) și primul fiu născut (Exodul 34:19,20) erau răscumpărați prin sacrificarea unui miel înlocuitor. Răscumpărarea unui lucru vândut din cauza sărăciei putea fi făcută cu bani (Leviticul 25:25,26). Mai important, un sclav putea fi răscumpărat (vers. 47-49). Petru le aduce cititorilor la cunoștință faptul că prețul pentru răscumpărarea lor din „felul deșert de viețuire” moștenit de la părinții lor este chiar „sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană”. Imaginea mielului evocă aici, desigur, conceptul de sacrificiu animal.
Aşadar, Petru asociază moartea lui Hristos cu moartea unui animal de jertfă din Biblia ebraică. Păcătosul aducea la sanctuar un miel fără cusur. Apoi își punea mâinile pe animal (Leviticul 4:32,33). Animalul era înjunghiat. Cu o parte din sânge se ungea altarul, iar restul era turnat la picioarele altarului (vers. 34). Moartea animalului jertfit oferea ispășire pentru cel care aducea jertfa (vers. 35). Petru declară că Isus a murit în locul nostru și că moartea Sa ne-a răscumpărat din vechiul nostru mod de viață și de sub condamnarea care ne aștepta.

De ce singura noastră speranță de mântuire este legată de Isus, „Mielul fără cusur și fără prihană”?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO