Prin Hristos, avem parte de o viață nouă, de un nou început. Ne naștem din nou. Iar dintre toate semnificațiile acestei expresii, mai cu seamă pentru cei care L-au primit pe Hristos dincolo de vârsta copilăriei, cea mai importantă este aceea că viața lor trebuie să fie diferită de atunci înainte. Cine dintre noi n-a auzit experiențele extraordinare ale unor oameni care, după ce au trăit în păcat, au cunoscut o transformare radicală datorită lui Isus și harului Său mântuitor?

La fel, Petru, după ce vorbește despre moartea față de păcat și despre viața nouă pe care o avem în Isus (după ce am fost botezaţi), vorbește despre schimbările de care vom avea parte.

3. Ce schimbări implică viața creștină și cum reacționează cei din jur la aceste schimbări? 1 Petru 4:3-6

1 Petru 4:3-6
3. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
4. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.
5. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii.
6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh.

Cei trei termeni utilizați de Petru cu referire la consumul de alcool sunt „beții”, „ospețe” și „chefuri”. Cu alte cuvinte, acest tip de petreceri s-a terminat pentru creștini. Schimbarea produsă în viața lor trebuie să fie suficient de mare, încât cei care i-au cunoscut înainte să se „mire” că nu mai participă împreună cu ei la desfrâu (vers. 4). Ei au astfel ocazia de a le da celor necredincioși o mărturie tăcută, fără să le țină o predică. Viața creștinului evlavios poate fi o mărturie mai puternică decât toate predicile din lume.

4. Ce ne spune Petru despre judecată în textele studiate?

La fel ca alți scriitori biblici (Ioan 5:29; 2 Corinteni 5:10; Evrei 9:27), Petru afirmă clar că, într-o zi, va exista o judecată pentru păcatele săvârșite în timpul vieţii (1 Petru 4:2). Când spune că Evanghelia „a fost vestită… și celor morți” (1 Petru 4:6), el se referă la faptul că oamenii care acum sunt morți au avut, cât au fost în viață, ocazia de a cunoaște harul mântuitor al lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu îi va judeca și pe ei.

Ioan 5:29
şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.

2 Corinteni 5:10
Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Evrei 9:27
Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,

1 Petru 4:2
pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Ce schimbări a adus Isus în viața ta?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO