Suferința fizică și biruința asupra păcatului

Da, Isus a murit pentru păcatele noastre și avem speranța mântuirii doar în El, în neprihănirea Sa, care ne acoperă ca o haină și mulțumită căreia Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Datorită lui Isus, „tu ești primit de Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, ed. 2013, p. 47 (62)

Însă Dumnezeul plin de har nu se oprește la simpla declarație că păcatele ne sunt iertate, ci merge mai departe, dându-ne și puterea de a le birui!

2. Ce legătură există între suferință și biruința asupra păcatului? 1 Petru 3:18,21; 4:1,2; Romani 6:1-11.

1 Petru 3:18-21
18. Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,
19. în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare,
20. care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

1 Petru 4:1-2
1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul;
2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Romani 6:1-11
1. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2. Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,
9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.
10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

În 1 Petru 3:18 este utilizat un mic cuvânt grecesc care arată perioada de valabilitate a jertfei aduse de Isus: hapax, care înseamnă „o dată pentru totdeauna”. Prin acest cuvânt, se subliniază validitatea suferinței și morții lui Hristos pentru noi. Cuvintele „astfel dar” din 1 Petru 4:1 leagă afirmațiile din versetele 1 și 2 de cele din capitolul anterior (3:18-22), unde apostolul a arătat că Hristos a suferit pentru păcatele noastre ca să ne aducă la Dumnezeu și că botezul este un simbol complex al mântuirii.

Botezul este, probabil, contextul cel mai potrivit pentru clarificarea cuvintelor sale din 1 Petru 4:1: „Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul.” Prin botez, creștinul ia parte la suferinţele, moartea și învierea lui Isus; el a luat decizia „să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu”. Iar singura cale de a-și împlini decizia este să se supună zilnic Domnului și să-și răstignească „firea pământească împreună cu patimile și poftele ei” (Galateni 5:24).

În Romani 6:1-11, Pavel afirmă că, la botez, creștinii devin una cu Isus în moartea și învierea Sa. La botez, noi am murit față de păcat. Iar acum trebuie să transpunem în practica vieții de zi cu zi această „moarte”. Secretul vieții creștine este dezvăluit de Pavel în următoarele cuvinte: „Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” (vers. 11).

Ce suferințe ai îndurat în lupta cu păcatul și cum ai biruit?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO