Când enumeră păcatele comise de credincioşi înainte de convertire, Petru menționează și câteva păcate care se încadrează la categoria „păcate sexuale”.

5. Recitește 1 Petru 4:3. Ce păcate amintește Petru aici?

1 Petru 4:3
Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.

Două cuvinte au o conotaţie sexuală clară: „desfrânări” (aselgia, „senzualitate”) și „pofte” (epithumia, „dorință sau impuls sexual”).

Citind acestea, creștinii ar putea să-și facă o impresie greșită. Biblia nu este împotriva relației sexuale. Dimpotrivă, ne arată că Dumnezeu a creat-o și le-a dăruit-o oamenilor ca pe o mare binecuvântare. Sexualitatea își are originea în Eden, la început: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine” (Geneza 2:24,25).

Geneza 2:24-25
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

Ea urma să fie un element-cheie care să-i unească pe soț și soție într-un angajament pe viață, care este cel mai potrivit cadru pentru creșterea copiilor. Intimitatea dintre soț și soție avea să fie un simbol al relației strânse pe care Dumnezeu caută să o aibă cu poporul Său (vezi Ieremia 3, Ezechiel 16, Osea 1 – 3).

În cadrul cuvenit, adică în cadrul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, sexualitatea este o binecuvântare imensă; însă, într-un cadru necuvenit, ea poate deveni una dintre forțele cele mai distructive din lume. Consecințele devastatoare pe care le au aici și acum aceste păcate sunt imposibil de estimat. Toţi cunoaștem persoane a căror viață a fost distrusă de folosirea greșită a acestui dar minunat.

6. Citeşte 2 Samuel 11:4; 1 Corinteni 5:1; Geneza 19:5; 1 Corinteni 10:8. Ce au în comun aceste texte?

2 Samuel 11:4
Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.

1 Corinteni 5:1
Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.

Geneza 19:5
Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.”

1 Corinteni 10:8
Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.

Istorii despre consecinţele acestor păcate nu găsim numai în Biblie. Dar să fim atenţi. Uneori, societatea tinde să aprobe păcatele şi să dezaprobe doar consecinţele. Dar păcatele sexuale sunt tot păcate. Creştinul trebuie să se ferească de ele, dar să ia seama şi la sfatul din Luca 6:42.

Luca 6:42
Sau cum poţi să zici fratelui tău: „Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi”, şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO