1. Citește Ioan 15:1-11. De ce nu putem aduce roade decât dacă suntem prinși de Isus, Vița? Cum putem să rămânem în El?

Ioan 15:1-11
1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.
2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
11. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

Primul secret al aducerii de roade spirituale veritabile este rămânerea în Hristos. Despărțiți de Hristos, nu putem aduce astfel de roade. Roada Duhului nu ne este atașată de cineva din exterior, ci apare natural, ca urmare a trăirii lui Hristos în noi. În Ioan 15:1-11, Isus afirmă că, după cum mlădiţa are nevoie de seva care vine din viţă, tot aşa credinciosul are nevoie de viaţa care vine de la El. Rodirea este lucrarea adusă la îndeplinire de Dumnezeu prin Isus Hristos.

Credinciosul trebuie să rămână în Hristos. Când este prezent în gândurile noastre, Hristos devine vizibil în faptele noastre. El trăiește în noi. Viața Sa este reprodusă în noi, în sensul că noi reflectăm caracterul Său.

Roada Duhului reprezintă caracterul lui Isus, care este reprodus prin Duhul Sfânt în urmașii Săi. Când Hristos locuiește în noi, umblăm „cârmuiţi de Duhul” şi nu împlinim „poftele firii pământeşti” (Galateni 5:16).

Cum spunea Isus: „Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune” (Matei 7:17,18). Roadele bune constituie produsul natural al rămânerii noastre în Isus prin Duhul Sfânt. Când cooperăm cu Duhul Sfânt, ascultând de îndemnurile Sale, în viața noastră încep să se vadă aceste roade. Caracterul ne este transformat pentru a reflecta caracterul lui Isus Hristos în vorbele, faptele și chiar în gândurile noastre. Duhul Sfânt ne dă puterea de a fi biruitori și de a ne forma virtuțile proprii copiilor lui Dumnezeu.

În 2 Timotei 3:5, apostolul face referire la niște oameni care au „doar o formă de evlavie”, dar care îi tăgăduiesc puterea. Ce diferență este în a avea doar o formă de evlavie și a fi plin de Duh Sfânt? Cum ne putem da seama cum suntem?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO