Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Galateni 5:22-23

„Roada Duhului” este esența vieții creștine. Apostolul Pavel spune că ea are nouă fațete care formează un singur rod și trebuie privite ca un tot. Ele nu arată ce poate face cineva pentru Dumnezeu prin darurile și talentele lui, ci cum poate trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu, arată ce fel de om este. Toate virtuțile enumerate aici sunt prezente în Hristos. Roada Duhului reprezintă astfel trăirea lui Isus Hristos în noi, prin puterea Duhului Sfânt.

Noi nu putem produce roada Duhului prin strădaniile proprii. Este adevărat că, prin exercitarea voinței, putem ajunge să manifestăm într-o anumită măsură aceste virtuți. Însă nu vom ajunge niciodată la nivelul la care poate să ne aducă Duhul Sfânt. Față de roada Duhului, realizările noastre sunt ce este un fruct artificial pe lângă unul adevărat. De la distanță, pare la fel de frumos, dar nu are gust. Fructele adevărate nu sunt produse în fabrică. Tot așa, nici trăsăturile spirituale care alcătuiesc roada Duhului Sfânt nu apar prin puterea sau iscusinţa omului. Atunci când Duhul Sfânt ne pune în legătură cu Isus, prin Cuvântul Său scris, începem să manifestăm în viața noastră trăsăturile Sale.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută!
 4. Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 5. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

18 februarie 2017 – Ziua Radio Mondial (colectă).

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1.  Care este condiția ca în viaţa noastră să se manifeste roada Duhului Sfânt?
 2. De ce dragostea este prima în lista cu virtuţile care alcătuiesc roada Duhului? Ar fi fost mai puțin importantă dacă era ultima?
 3. De ce apar bucuria, pacea și răbdarea în lista aceasta?
 4. Ce efect au bunătatea, facerea de bine și credincioșia asupra oamenilor?
 5. Ce binecuvântări aduc blândețea și stăpânirea de sine în viața creștinului?

Aplicație

 1. Concret, cum putem rămâne în Hristos?
 2. Este posibil ca un creștin să fie iubitor, dar nerăbdător sau zgârcit? De ce? Explică!
 3. În ce situații concrete se manifestă aceste trăsături în viața noastră?
 4. Dați exemple concrete despre astfel de efecte, pe care le-ați văzut personal!
 5. Ce impresie lasă un creștin iubitor, darnic, bun etc., dar irascibil și/sau nestăpânit?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 95 -101

 1. Despre cine se spune că L-au ispitit pe Domnul, deși văzuseră lucrările Lui?
 2. Care este motivul pentru care lumea noastră este tare și nu se clatină?
 3. Cine spune psalmistul că ar trebui să urle, să chiuie, să bată din palme și să strige de bucurie?
 4. Despre ce anume spunea psalmistul că nu se va lipi de el?

Profeți și regi, capitolul 7

 1. Ce face Domnul prin intermediul avertizărilor și îndemnurilor?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO