Bunătatea, facerea de bine, credincioșia

5. De ce sunt câștigați oamenii atât de ușor prin bunătate? În ce situații Și-a manifestat Dumnezeu bunătatea față de oameni? 1 Corinteni 13:4

1 Corinteni 13:4
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

Cuvântul „bunătate” apare frecvent în descrierile intervențiilor lui Dumnezeu în favoarea poporului Său. De asemenea, apare în îndemnurile cu privire la purtarea noastră față de cei greșiți. Dumnezeu ar fi putut să Se poarte aspru cu noi, dar El a ales să se poarte cu noi ca un părinte iubitor cu copilul său lipsit de experiență (Osea 11:1-4). Probabil că nimic altceva nu ne discreditează mărturia și lucrarea creștină cum ni le discreditează lipsa de bunătate. Nu costă nimic să fii bun, dar, dacă ești bun cu cineva, poți avea acces la inima lui. Chiar și atunci când mustrăm ferm pe cineva, nu trebuie să devenim răi cu el, indiferent ce a făcut. Mustrarea cu bunătate este probabil semnul cel mai înalt al nobleței de caracter.

Osea 11:1-4
1. „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.
2. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor şi tămâie chipurilor idoleşti.
3. Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în braţe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam.
4. I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre ei şi le-am dat de mâncare.

6. Citește Efeseni 5:9. Cu ce este asociată bunătatea (în engl.: binefacerea) în acest text?

Efeseni 5:9
Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Bunătatea şi facerea de bine sunt, de fapt, expresii ale iubirii. Binefacerea se materializează prin acte de caritate, prin gesturi de omenie. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, le facem bine celor cu care venim în contact.

7. De ce este important să fim credincioși în umblarea noastră cu Dumnezeu? Galateni 5:22

Galateni 5:22
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

Aici este vizată credincioșia în caracter și în conduită, ca rod al Duhului Sfânt. Când ești credincios, ceilalți pot avea încredere în tine și se pot baza pe tine. Înseamnă că îți respecți cuvântul dat. Credincioșia Îi este caracteristică lui Isus, care este numit „Martorul credincios” (Apocalipsa 1:5), și lui Dumnezeu Tatăl, care Își împlinește făgăduințele și ne rămâne devotat (1 Corinteni 1:9; 10:13; 1 Tesaloniceni 5:24; 2 Tesaloniceni 3:3). Când suntem credincioși, reflectăm chipul lui Dumnezeu. „Nu mărimea rezultatelor pe care le obţinem, ci motivele din care acţionăm au greutate în faţa lui Dumnezeu. El preţuieşte bunătatea şi credincioşia mai mult decât mărimea lucrării realizate.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 405 (510–511)

Apocalipsa 1:5
şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său

1 Corinteni 1:9
Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

1 Corinteni 10:13
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

1 Tesaloniceni 5:24
Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

2 Tesaloniceni 3:3
Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO