2. Citește Galateni 5:22 și 1 Corinteni 13. De ce este dragostea prima în lista de virtuţi care alcătuiesc „roada Duhului”? Ce efect are ea asupra tuturor celorlalte?

Galateni 5:22
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

1 Corinteni 13:1-13
1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
10. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. 13. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Dragostea este la începutul listei de virtuţi care alcătuiesc roada Duhului. Dragostea o încununează și se întrețese cu toate celelalte calități enumerate, care pot fi privite ca tot atâtea faţete ale dragostei. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8) și, de aceea, cea mai înaltă virtute creștină este dragostea (1 Corinteni 13:13). Dragostea lui Dumnezeu constituie fundamentul și sursa a tot ce este bun. Ea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). Ea este dovada că suntem copiii Lui.

Dragostea aceasta nu este doar un sentiment. Nu poate fi obținută prin efort uman. Ea vine ca urmare a rămânerii în Hristos. Este generoasă și nemeritată. Numai ea are capacitatea de a transforma. Este deopotrivă caldă și puternică, conducându-l pe păcătos la pocăință și trezindu-i dorința după ceva mai bun. Are puterea de a-i uni chiar și pe cei care mai înainte erau dușmani (Luca 6:27,28; Romani 5:8). Prin dragostea creștinilor unul pentru altul, lumea va ști că ei sunt cu adevărat urmașii lui Isus Hristos (Ioan 13:35). Ea îi determină pe creștini să fie înțelegători și sensibili cu semenii lor.

Luca 6:27-28
27. Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
28. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Remarcăm aici un fapt interesant: frumoasa expunere despre dragoste din 1 Corinteni 13 este interpusă între capitolele 12 și 14. Dacă acestea vorbesc despre darurile Duhului, capitolul 13 vorbește numai despre dragoste, ca efect al lucrării Duhului. Darurile sunt lipsite de valoare dacă nu există dragoste și nu aduc binecuvântarea urmărită de Dumnezeu. Dragostea este liantul prin care sunt legate toate celelalte virtuți ca să alcătuiască împreună roada Duhului; dragostea dă valoare tuturor acțiunilor noastre.

Cere-I Duhului Sfânt să te umple cu dragoste. Nu uita că Dumnezeu ne arată dragostea Sa și prin intermediul semenilor noștri. Cum poți să le arăți altora că îi iubeşti? Ce efect are dragostea asupra celorlalte virtuți care formează roada Duhului?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO