Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte

 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
1 Tesaloniceni 5:23

Este ușor să cădem în plasa indiferenței față de sfințenia lui Dumnezeu și a insensibilității față de păcatul și răul din viața noastră pe care El ni le descoperă. Sfințenia este totuși una dintre temele principale ale Bibliei. A urmări sfințenia, a deveni iubitor și curat ca Isus ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare creștin. Atitudinea de superioritate pe care o au unii pretinși „sfinți” ne indignează, pe bună dreptate. Însă, totodată, uităm ce înseamnă să ai o viață sfântă și curată. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi separată de sfințenia Sa. În absența sfințeniei, dragostea ar degenera în sentimentalism și, în absența iubirii, sfințenia s-a transforma în inaccesibilitate și austeritate. Ambele însușiri, dragostea și sfințenia, formează temelia caracterului Său.

Duhul Sfânt este absolut indispensabil pentru aspirația noastră la sfințenie. Nu întâmplător este numit „Sfânt” și „Duhul sfințeniei” (Romani 1:4). Numele Său ne amintește că Dumnezeu este sfânt și că marea Sa dorință este să îi facă pe păcătoși sfinți ca El. Săptămâna aceasta, vom studia mai îndeaproape ce înseamnă să fim sfinți și ce înseamnă să avem o viață sfântă.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce înseamnă că „Dumnezeu este sfânt”?
 2. Ce urmărește Dumnezeu cu privire la caracterul credincioșilor Săi?
 3. Cine și cum realizează sfințirea vieților noastre?
 4. Care este etalonul sfințeniei? De ce?
 5. Care este diferența dintre sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia omului

Aplicație

 1. Ce înseamnă pentru noi, oamenii, să fim sfinți?
 2. De ce să ne mai preocupe sfințirea, dacă suntem declarați sfinți prin jertfa lui Isus?
 3. În ce anume constă „lupta credinței”?
 4. Cum poate fi atins acest etalon al sfințeniei?
 5. Care este rolul nostru în dobândirea sfințeniei?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 88 – 94

 1. La ce anume se referă psalmistul prin expresia „țara uitării”?
 2. Cât timp dorea psalmistul să fie înveselit de Domnul?
 3. În ce anume constă podoaba Casei Domnului?
 4. Când simțea psalmistul că mângâierile Domnului îi înviorau sufletul?

Profeți și regi, capitolul 6

 1. Ce se întâmplă și astăzi cu oricine se predă lucrării celui rău?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO