Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, capitolul „Asemenea aluatului”.

Cum putem percepe noi sfințenia neștirbită a lui Dumnezeu în condițiile în care suntem căzuți și corupți de păcat? El este complet diferit de lumea noastră caracterizată de păcat și moarte. Dar iată lucrul cel mai uimitor: El ne oferă șansa de a deveni părtași la sfințenia Sa. În aceasta constă practic legământul pe care L-a făcut cu noi: „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru»” (Leviticul 19:2). Sau cum se afirmă în cartea Evrei: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou… Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” (Evrei 8:8,10). În textele acestea, se face o asociere între sfințenie, legământ și Lege. Nu putem fi sfinți dacă nu ascultăm de Legea lui Dumnezeu și putem asculta de Legea Sa numai în măsura în care Duhul Sfânt ne scrie Legea în inimă și în minte. Ce mare privilegiu ne-a dat Domnul: „să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui” (Evrei 12:10)! Iar dovada că suntem părtași sfințeniei Lui este ascultarea de Legea Sa, ascultare motivată de iubire.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO