Etalonul sfințeniei este Legea lui Dumnezeu

Știm că Dumnezeu ne cere să păzim Legea Sa. Se ridică totuși o întrebare: De ce să mai păzim Legea dacă nu suntem mântuiți prin ea? Răspunsul îl găsim în noțiunea de sfințenie.

6. Cum spune Pavel că este Legea? Ce caracteristici ale lui Dumnezeu reflectă ea? Romani 7:12; 1 Timotei 1:8.

Romani 7:12
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună

1 Timotei 1:8
Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine,

Legea este sfântă, dreaptă și bună. Dar aceste trei însușiri Îi aparțin exclusiv lui Dumnezeu! Prin urmare, Legea este o expresie a caracterului Său.

A duce o viață plină de Duhul Sfânt înseamnă a trăi conform Legii lui Dumnezeu. Legea este etalonul neschimbător al sfințeniei Sale. Standardul înălțat de ea nu se schimbă niciodată, la fel cum Dumnezeu Însuși nu Se schimbă. Isus a declarat că nu a venit să desființeze Legea, ci să o împlinească în fiecare aspect (Matei 5:17-19). Păzirea Legii nu înseamnă legalism, ci credincioșie. Legea nu ne mântuiește și nici nu poate să ne mântuiască. Ea nu este calea, ci indicatorul spre mântuire. Referindu-ne metaforic la ea, Legea este „încălțămintea” cu care umblă dragostea noastră. De aceea spunea Isus: „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:12). Dragostea scade când Legea nu este apreciată.

Matei 5:17-19
17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

7. De ce este dragostea împlinirea Legii? Romani 13:10; Matei 22:37-40.

Romani 13:10
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Matei 22:37-40
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Dacă etalonul sfințeniei este Legea, esența sfințeniei este dragostea. Dragostea este răspunsul față de acțiunile mântuitoare ale lui Dumnezeu și se manifestă prin credincioșie. Nu poți fi un bun ucenic al lui Isus dacă nu respecți Legea cu conștiinciozitate și din iubire. Respectarea literei Legii este posibilă, dar manifestarea iubirii adevărate fără respectarea Legii este imposibilă. Cel care iubește în mod real își dorește să fie fidel. Dragostea nu desființează Legea. O împlinește.

În ce sens este Legea o expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi? Ce relație există între iubire și ascultare?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO