Care ar fi implicaţiile în ce privește mântuirea și închinarea dacă Duhul Sfânt n-ar fi Dumnezeu? Biblia ne spune că Duhul Sfânt este responsabil de nașterea din nou a credincioșilor. El locuiește în ei și îi umple. El dă o gândire nouă și transformă caracterul. El are puterea de a învia. El îi face pe urmașii lui Hristos sfinți, cum Dumnezeu este sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, atunci cum poate El să facă toate aceste lucruri și cum poate să le facă în așa fel, încât să fie acceptate de Dumnezeu?

8. Citește binecuvântările apostolice din 1 Petru 1:2; 2 Corinteni 13:14 și formula de botez din Matei 28:18,19. Ce ne spune menționarea Duhului Sfânt alături de Dumnezeu Tatăl și de Isus Hristos, Fiul, despre locul Său în cadrul adorării și închinării pe care I le aducem lui Dumnezeu?

1 Petru 1:2
după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

2 Corinteni 13:14
Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.

Matei 28:18-19
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Adevărul despre divinitatea Duhului Sfânt ne ajută să avem o atitudine adecvată față de El, să recunoaștem poziția Sa reală. Acest adevăr constituie premisa unei vieți spirituale centrate pe Dumnezeu. Biserica din Noul Testament Îl menționează pe Duhul Sfânt alături de celelalte două Persoane ale Dumnezeirii. În formula de botez, Duhul Sfânt deține același rang și aceeași poziție ca Tatăl și Fiul. Botezul are o semnificație spirituală adâncă și este un semn al închinării profunde. La fel, binecuvântările apostolice. Binecuvântarea este o formulă de închinare prin care Duhul Sfânt este preamărit în aceeași măsură ca Tatăl și Fiul. Toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt menţionate împreună.

Faptul că Duhului Sfânt I se cuvine închinarea noastră este confirmat și în repetarea permanentă a ideii că noi depindem de El în ce privește bunăstarea spirituală și că ar trebui să ne supunem Lui, pentru că El ne învață și ne sfințește. Dacă știm cine este El cu adevărat și dacă recunoaștem și acceptăm divinitatea Sa, Îi vom da slavă pentru lucrarea Sa și ne vom baza pe El în ce privește creșterea și sfințirea personală.

Ce înseamnă faptul că Duhul Sfânt, Dumnezeu Însuși, lucrează în viața ta? Ce simți la gândul că Dumnezeu Însuși lucrează la inima ta ca să te desăvârșească în toate privințele? Ce efect are acest adevăr asupra ta?

Emisiunea Școala Cuvântului  – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO