Citeşte Romani 1:18-20. Ce ne spune Pavel aici?

Romani 1:18-20
18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

Ce pasaj elocvent! În bună parte, realitatea şi existenţa lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin „lucrurile făcute de El”, pentru ca oamenii să nu se poată dezvinovăţi. Pavel afirmă că, doar privind la lucrurile create, oamenii pot obţine cunoştinţe suficiente despre existenţa lui Dumnezeu şi despre caracterul Lui pentru ca în ziua judecăţii să nu aibă scuză.

Lumea naturală ne oferă într-adevăr nenumărate dovezi despre existenţa lui Dumnezeu. Ştiinţa modernă ne-a făcut cunoscute unele detalii despre minunile existente în ceea ce a creat Dumnezeu, lucruri care erau de neconceput pentru strămoşii noştri de acum trei sute de ani (şi cu atât mai puţin pentru cei din urmă cu trei mii de ani)! Şi se petrece un lucru interesant: cu cât ştiinţa ne dezvăluie mai multe despre complexitatea vieţii, cu atât scade mai mult probabilitatea ca lumea să fi apărut la întâmplare. Un telefon mobil, de exemplu, care arată ca un obiect creat, se comportă şi funcţionează ca un obiect creat – poartă semne şi la interior, şi la exterior că a fost creat – este desigur un obiect creat. însă despre om, care arată ca fiind creat, se comportă şi funcţionează ca fiind creat, poartă semne şi la interior, şi la exterior că a fost creat, unii susţin că este un produs al hazardului! Din nefericire, mulţi cad pradă acestor neadevăruri.

Citeşte Iov 12:7-10. Ce puncte comune are acest pasaj cu Romani 1:18-20?

Iov 12:7-10
7. Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;
8. vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.
9. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?
10. El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Romani 1:18-20
18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

Şi aici întâlnim ideea că existenţa lui Dumnezeu este dovedită de lumea creată. Este adevărat că natura, în starea ei decăzută, nu ne dezvăluie caracterul lui Dumnezeu pe deplin, însă ea ne vorbeşte despre puterea Lui creatoare şi, în parte, despre bunătatea Lui.

Ce lucruri din natură îţi vorbesc într-un mod special despre puterea şi despre bunătatea lui Dumnezeu? Cum îţi poţi forma obiceiul de a „citi” mesajele pe care ţi le transmite Dumnezeu prin natură şi de a te lăsa încurajat de ele? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO