Una dintre primele cărţi ale Bibliei

În pofida propagandei intense duse de cei care nu cred în Dumnezeu, sunt oameni care aleg credinţa şi au multe argumente valabile. Există totuşi o veche problemă folosită de unii pentru a-şi justifica necredinţa: existenţa suferinţei umane şi a răului. Dacă Dumnezeu este desăvârşit de bun, de iubitor şi de puternic, de ce există răul? întrebarea aceasta a fost şi rămâne o piatră de poticnire pentru mulţi. Şi, să fim sinceri, ce om care crede în Dumnezeu, care a gustat şi a văzut cât de bun este El nu şi-a pus niciodată această întrebare?

Interesant de remarcat că problema aceasta este abordată în una dintre cele mai vechi cărţi ale Bibliei. Tradiţia iudaică spune că Moise a scris cartea lui Iov în Madian, iar Ellen G. White reia ideea: „Lungii ani trăiţi în singurătatea deşertului nu au fost irosiţi. Moise nu doar că a dobândit pregătirea necesară pentru marea lucrare ce-l aştepta, ci, în acest timp, sub inspiraţia Duhului Sfânt, a scris cartea Geneza şi, de asemenea, cartea lui Iov, care urmau să fie citite cu cel mai profund interes de poporul lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului.” – Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 3, p. 1140

Dumnezeu a ştiut că suferinţa avea să fie o mare problemă de-a lungul timpului şi l-a inspirat pe Moise să consemneze chiar de la început în Cuvânt istoria lui Iov. El ne-a asigurat că nu suntem singuri când ne doare, că El este cu noi, că ştie tot ce ni se întâmplă şi că ne va face dreptate în cele din urmă.

Ce ne spun textele următoare despre existenţa răului?

Daniel 12:1
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Matei 6:34
Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Matei 24:7
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.

Ioan 16:33
V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Oricât de plauzibilă pare ideea că existenţa răului ar infirma existenţa lui Dumnezeu, în lumina Scripturilor nu are sens. Biblia ne învaţă că există un Dumnezeu atotputernic, care ştie tot şi este desăvârşit de iubitor, dar ea vorbeşte şi despre realitatea suferinţei umane, a răului şi a nefericirii. Însă existenţa răului nu justifică necredinţa în Dumnezeu. Chiar şi la o citire superficială a cărţii lui Iov, observăm că acest om n-a pus absolut niciodată la îndoială existenţa lui Dumnezeu, deşi a avut momente de descurajare totală, însă şi-a pus o altă întrebare, una validă: De ce i se întâmplă lui aceste lucruri?

Este normal să ne punem întrebări cu privire la răul din lume. Cum putem să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, deşi răul există? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO