Sunt multe argumente valabile şi convingătoare în favoarea existenţei lui Dumnezeu. Pe lângă mărturia lumii create, mai există şi aşa-numitul argument „cosmologic”, care susţine, în esenţă, că nimic n-a apărut de la sine şi că nimic nu s-a creat de la sine; că orice există are o cauză şi că această cauză are la rândul ei o altă cauză şi tot aşa, până ajungem la o cauză necreată, la o cauză care a existat dintotdeauna, fără vreun moment în care să nu fi existat. Şi cine să fie această Primă Cauză dacă nu Dumnezeul descris în Scripturi?

Ce ne spun textele următoare despre originea tuturor lucrurilor?

Apocalipsa 4:11
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Coloseni 1:16,17
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Ioan 1:1-3
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Textele acestea ne prezintă explicaţia cea mai logică pentru originea lumii: existenţa unui Dumnezeu etern. Unii gânditori sunt împotrivă şi vin cu o altă soluţie: universul nu a fost creat de un Dumnezeu omnipotent şi etern, ci de nimic. Până şi renumitul om de ştiinţă Stephen Hawking, care ocupă în prezent poziţia deţinută odinioară de Isaac Newton, face următoarea afirmaţie: „Pentru că există o lege cum e gravitaţia, universul poate să se creeze şi se va crea pe sine însuşi din nimic.” – Stephen Hawking şi Leonard Mlodinov, Marele plan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 153

Evident că el îşi argumentează poziţia cu calcule matematice complicate, dar nu putem să nu ne punem o întrebare: Au trecut patru sute de ani de la începutul revoluţiei ştiinţifice şi unul dintre cei mai proeminenţi oameni de ştiinţă ai lumii contemporane susţine că universul şi tot ce există în el au apărut din nimic? Eroarea rămâne eroare, chiar dacă este comisă de un mare om de ştiinţă!

Citeşte 1 Corinteni 3:19. De ce este important să nu uităm niciodată acest mare adevăr?

1 Corinteni 3:19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO