În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.

(Romani 12:11-13)

În anii dinaintea cutremurului din 1906 din San Francisco, bisericile adventiste de ziua a şaptea din San Francisco şi din Oakland, California, erau în efervescenţă. Membrii le făceau vizite celor bolnavi şi lipsiţi. Le căutau adăpost orfanilor şi locuri de muncă şomerilor. Aveau grijă de bolnavi şi vorbeau din Biblie din casă în casă. Distribuiau cărţi creştine şi organizau cursuri de stil de viaţă sănătos. De asemenea, aveau o şcoală, la subsolul unei case de adunare din Strada Laguna. Se ocupau de un cămin al muncitorilor, care era, totodată, un centru al misiunii medicale. Deţineau un magazin de produse sănătoase şi un restaurant vegetarian. Demaraseră o activitate în portul local printr-un vas misionar, iar pastorii susţineau, din când în când, prezentări religioase în sălile publice din oraş.

Ellen G. White a numit aceste două biserici cei doi „stupi” şi era încântată de activitatea lor (Advent Review and Sabbath Herald, 5 iulie 1900). Iată ce ar trebui să facem şi ce am putea face în timp ce aşteptăm ca Domnul să revină. Revenirea Sa este certă. Rămâne o singură întrebare: Ce facem noi, în acest timp de aşteptare?

De răspunsul pe care-l vom da depinde destinul oamenilor!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO