Redeşteptarea şi reforma în perioada de aşteptare

Citeşte 2 Petru 3. Redă pe scurt învăţăturile despre redeşteptare şi reformă ale apostolului Petru. Ce clarificări găsim aici pe tema studiului nostru din această săptămână?

2 Petru 3
1. Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,
2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.
3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei
6. şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
7. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
8. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
14. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.
15. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
16. ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
17. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria;
18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Dumnezeu vrea ca „toţi… să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9). Noi nu-i putem aduce pe oameni la pocăinţă în locul Duhului Sfânt, dar suntem chemaţi să le dăm vestea mântuirii care, odată acceptată, îi va conduce la pocăinţă.

Dar şi noi, membrii bisericii, avem nevoie de o atitudine de pocăinţă. După cum ştim, pocăinţa face parte din procesul de redeşteptare şi de reformă. Redeşteptarea înseamnă revenire la viaţă, renaştere şi restaurare. Reforma înseamnă transformare, re-formare – a deveni o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). „Cea mai mare şi mai urgentă dintre toate nevoile noastre este renaşterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeşteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 111

Când ne smerim, când murim faţă de noi înşine, când ne rugăm în mod neegoist, când studiem Cuvântul lui Dumnezeu şi li-l împărtăşim altora prin cuvinte şi fapte de iubire, ne sporim capacitatea de a fi umpluţi cu Duhul Sfânt în puterea „ploii târzii”. Dar se poate întâmpla să studiem Biblia ore în şir şi totuşi să fim egoişti. Se poate întâmpla să ne rugăm pentru redeşteptare şi pentru „ploaia târzie”, dar să le dorim numai pentru noi înşine. Redeşteptarea conduce întotdeauna la preocuparea altruistă pentru alţii. Când suntem umpluţi cu Duhul Sfânt, ne transformăm în ucenici plini de zel, a căror prioritate o constituie misiunea şi slujirea.

Individual, avem nevoie de redeşteptare şi de reformă în rugăciunile noastre, în studiul Bibliei şi în cererile noastre pentru revărsarea Duhul Sfânt în „ploaia târzie”. Iar ca biserică, avem nevoie de redeşteptare şi de reformă în atitudinile şi în metodele noastre. Avem nevoie de redeşteptare şi de reformă în atitudinea şi în acţiunile noastre faţă de „aceşti foarte neînsemnaţi fraţi”. Aceasta a fost tema studiului nostru din acest trimestru.

Cum ne putem feri de atitudinea de mulţumire de sine în această perioadă de aşteptare? Cum putem păstra vii în minte realitatea şi iminenta revenirii Domnului? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO