Misiunea în oraşe, în timpul sfârşitului

 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!

(Ieremia 29:7)

Cei trei îngeri din Apocalipsa vestesc Evanghelia „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apocalipsa 14:6). Evanghelia trebuie să ajungă la toţi locuitorii pământului. Şi, din moment ce oamenii locuiesc şi la oraş, suntem chemaţi să lucrăm şi în oraşe.

Nevoia de a lucra în oraşe a devenit cu atât mai stringentă, cu cât statisticienii de la Naţiunile Unite au declarat că, pentru prima oară în istoria măsurătorilor, cea mai mare parte a populaţiei lumii locuieşte în zonele urbane. În prezent, misiunea urbană a devenit prioritatea strategiei misionare a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

În multe state, misiunea adventistă are mai mult succes în oraşele mici şi în zonele rurale decât în regiunile metropolitane. Studiile arată că majoritatea populaţiei din unele centre urbane mari n-a auzit niciodată de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi, implicit, de mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14.

Este clar că, dacă vrem să răspândim mesajul nostru în lume, trebuie să-l răspândim şi în marile oraşe.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO