Răspunsul nostru la nevoile orăşenilor

Nimeni nu spune că este simplu să te implici în societate şi să le slujeşti oamenilor. Nu este simplu deloc, Oamenii sunt decăzuţi, corupţi, şi nu le stă în fire să fie spirituali. Pavel însuşi mărturiseşte că era pământesc: „Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului” (Romani 7:14). Dacă el era pământesc, ce putem spune atunci despre cei care nu-L cunosc pe Domnul sau care nu au avut o experienţă personală cu Isus?

Şi, pe lângă faptul că avem o natură decăzută, unii dintre noi mai trăim şi în oraşe, în aceste aşezări renumite pentru influenţa lor negativă! Duşmanul sufletelor îi asaltează pe orăşeni cu o mulţime de ispite prin care caută să-i prindă şi să-i ţină legaţi de păcat şi de lume. În aceste condiţii, este de aşteptat ca misiunea în oraşe să fie deosebit de dificilă. Dar, deşi dificilă, este o misiune pe care am fost trimişi s-o îndeplinim şi pe care trebuie s-o îndeplinim, ca biserică, dacă vrem să fim credincioşi chemării noastre.

Ce spun următoarele texte despre motivul suprem pentru care trebuie să ne implicăm personal în lucrarea de evanghelizare?

2 Petru 3:9
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

1 Timotei 2:4
care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Biblia afirmă că Domnul Hristos a murit pentru toţi oamenii, de la Adam şi Eva până la toţi locuitorii planetei din timpul nostru. Aici sunt incluşi Şi locuitorii, numeroşi, ai metropolelor lumii, Şi ei au nevoie să audă marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu.

„Nu există schimbare în soliile pe care le-a trimis Dumnezeu în trecut. Lucrarea din oraşele mari este lucrarea esenţială pentru acest timp. Când se lucrează în oraşe aşa cum doreşte Dumnezeu, urmarea va fi declanşarea unei mişcări puternice, cum nu s-a mai văzut niciodată.” – Ellen G. White, Lucrarea misionară medicală, ed. 2001, p. 401

Apelul de a lucra în oraşe este pentru fiecare dintre noi. Este un apel la o mai profundă experienţă personală cu Hristos şi la mijlocire serioasă în rugăciune, precum şi la o planificare şi o implementare extinse. Aceasta are la bază reforma şi redeşteptarea, întrucât se va realiza doar prin puterea Duhului Sfânt.

Citeşte Romani 10:14,15. Ce apel scot în evidenţă aceste întrebări retorice? Concret, cum putem răspunde acestui apel?

Romani 10:14,15
14. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?
15. Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO