Un lepros se apropie de Isus şi-L roagă să-l vindece. Oricine ştia că acel om ar trebui să stea departe de ceilalţi. Cu toate acestea, Isus, Cel curat, Se atinge de el şi-l vindecă (Matei 8:1-4). Petru se dezice de Isus de trei ori în timpul judecării Sale (Ioan 18). Cu toate acestea, după ce-i cercetează inima, Isus îl reprimeşte în slujba Sa (Ioan 21). Biserica din Corint nu pune preţ pe autoritatea şi pe influenţa lui Pavel. Cu toate acestea, apostolul continuă să o slujească (2 Corinteni 12:14,15).

Atitudinea subliniată de expresia „cu toate acestea”, sau „în pofida acestui fapt”, este esenţială pentru manifestarea caracterului Aceluia care doreşte binele oamenilor.

„Milioane şi milioane de suflete gata să piară, legate în lanţurile neştiinţei şi ale păcatului, n-au auzit niciodată despre iubirea lui Isus pentru ele. Dacă am fi în situaţia lor, ce am dori să facă pentru noi? Atât cât stă în puterea noastră, avem obligaţia imperioasă să facem totul pentru aceşti oameni. Regula de viaţă a lui Hristos, în faţa căreia, în ziua judecăţii, fiecare va sta sau va cădea, este aceasta: «Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel» (Matei 7:12).” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2014, p. 610

Regula de aur este indispensabilă pentru slujitorul lui Dumnezeu: gândul lui trebuie să se îndrepte mai întâi spre binele celorlalţi, nu spre al său.

Citeşte Matei 5:43-47; Luca 6:27,35; 23:34. Ce principiu important subliniază Isus aici, legat de atitudinea noastră faţă de o anumită categorie de oameni?

Matei 5:43-47
43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?

Luca 6:27,35
27. Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.

Luca 23:34
Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Isus ne cheamă să-i iubim pe oameni şi să fim buni cu ei, în pofida faptului că ei ne urăsc sau ne duşmănesc. Isus asociază aceste fapte şi această atitudine cu caracterul lui Dumnezeu: „Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi” (Luca 6:35).

Cum înţelegem afirmaţia că Dumnezeu este „bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi”? Cum ne ajută ea să răspundem, de exemplu, la întrebarea: „De ce prosperă oamenii răi?” Ce clarificare în plus găsim în Romani 2:4?

Romani 2:4
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO