Conceptele de milă şi de dreptate apar frecvent în Vechiul Testament. Studiază, de exemplu, Deuteronomul 24:10-22. Observă cât de concrete sunt poruncile date aici. Domnul este într-adevăr preocupat de săraci, de cei care muncesc din greu şi de cei îndatoraţi: El Îşi exprimă grija faţă de persoanele defavorizate, nu doar teoretic, într-un limbaj abstract, ci ne oferă îndrumări concrete, practice, pentru a şti cum să ne purtăm şi cum să nu ne purtăm faţă de cei care au datorii sau care lucrează pentru noi şi sunt săraci. Conceptele acestea erau prea importante ca definirea lor să fie lăsată în seama unor aprecieri personale cu privire la ce înseamnă dreptatea şi mila. Totodată, Domnul le aduce aminte că şi ei au fost odinioară în acele situaţii nefericite: „Adu-ţi aminte că ai fost rob în ţara Egiptului; de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlineşti” (Deuteronomul 24:22). Creştini fiind, să nu uităm niciodată că, indiferent de starea noastră materială, am beneficiat în mod nemeritat de harul lui Dumnezeu. De aceea, să fim gata ca, din bogăţia şi plinătatea pe care le avem în Hristos (Efeseni 3:19, Coloseni 2:10), să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO