Citeşte Proverbele 31:8-9. Ce principii din aceste versete putem aplica astăzi la viaţa noastră?

Proverbele 31:8-9
8. Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!
9. Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.

În secţiunile anterioare, am subliniat că Dumnezeu doreşte ca poporul Său să manifeste trăsăturile Sale, mila şi dreptatea, ca parte a comportamentului ideal pe care trebuie să-l aibă copiii Săi. Profeţii evrei au luat în dese ocazii apărarea celor în nevoie, chemând poporul lui Dumnezeu la pocăinţă, deoarece reprezenta incorect preocuparea Sa pentru cei marginalizaţi şi asupriţi. De altfel, Dumnezeu pune semnul egal între comportamentul răscumpărător altruist şi închinarea adevărată.

Citeşte Isaia 1:13-17. Ce ne spune acest pasaj cu privire la ce consideră Dumnezeu a fi adevărata închinare? Cum putem aplica aceste învăţături la viaţa noastră?

Isaia 1:13-17
13. Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
14. Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
15. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!
16. Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!
17. Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! –

Mulţi profeţi din Vechiul Testament au vorbit despre evenimente care aveau să se petreacă în viitor, uneori la multă vreme după moartea lor, dar au fost preocupaţi şi de starea contemporanilor lor, chemându-i la reformă spirituală şi morală şi la slujire neegoistă faţă de semeni. Glasul lor s-a auzit cel mai tare atunci când poporul făcea eforturi pentru a etala o închinare ostentativă, dar nu reflecta compasiunea lui Dumnezeu pentru suferinţa celor din jurul lor. Nu există exemplu mai greşit decât acela dat de creştinii care sunt prea ocupaţi cu „închinarea” la Dumnezeu ca să-şi ia timp pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate. Crezi că a-I sluji Domnului prin împlinirea nevoilor altora ar putea fi o formă de „închinare”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO