O forţă de partea lui Dumnezeu

Nu este suficient să avem adevărul, chiar dacă lucrul acesta este absolut necesar. În Isaia 58, poporul lui Dumnezeu avea zel pentru formele şi practicile religioase, dar nu stătea bine la trăirea practică a credinţei. Dumnezeu cheamă biserica Sa de astăzi să fie o forţă spre bine, dând glas apelului profeţilor din Vechiul Testament de a reprezenta corect caracterul Său.

Citeşte textele de mai jos. Cum putem împlini, ca biserică locală şi mondială, chemarea lui Dumnezeu în acest domeniu?

Psalmii 82:3
Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

Isaia 1:17
Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! –

În 2011, pastorul unei biserici situate într-o zonă afectată de violenţă armată a luat cuvântul în cadrul unui congres religios ţinut într-un mare oraş. Spicuim câteva idei din discursul său: „Creştinii trebuie să oprească marşul morţii!” După ce a făcut referire la faptul că Isus a oprit cortegiul funerar şi l-a înviat pe fiul văduvei din Nain (Luca 7:11-17), el a explicat de ce biserica n-a putut sta nepăsătoare atunci când violenţa s-a intensificat în zona lor. În continuare, i-a adresat auditoriului următoarea întrebare: „Oare noi, ca biserică, suntem preocupaţi doar să aducem laude? Nu noi trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu: «De ce Tu permiţi suferinţa?», ci Dumnezeu ne întreabă pe noi: «De ce voi permiteţi suferinţa?»”

Biserica aceasta este foarte activă în viaţa acelei localităţi. Corul bisericii a ieşit pe străzi şapte ani la rând, a cântat, a împărţit pliante şi a pus la dispoziţia cetăţenilor servicii care se adresau nevoilor lor. După ce a fost stabilit astfel contactul cu ei, membrii bisericii le-au oferit ajutor în diverse feluri, făcându-le mult bine. Prin programele ei variate, biserica a reuşit să influenţeze în mod semnificativ zona în care trăia.

Acesta este doar un exemplu cu privire la numeroasele căi prin care biserica poate fi o forţă care să slujească societăţii şi să ajute la vindecarea ei.

Ce poate face biserica ta pentru a ajuta persoanele defavorizate din localitate? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO