Capitolul 58 al cărţii lui Isaia conţine un mesaj profetic special, de mustrare şi de încurajare, adresat poporului lui Dumnezeu din timpul lui Isaia, dar şi nouă, celor de astăzi,

Citeşte Isaia 58:2. Ce Îl nemulţumea pe Dumnezeu la poporul Său?

Isaia 58:2
n toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. –

Nu ştim ce „ton al vocii” a folosit Dumnezeu aici, dar reiese clar că El a condamnat parada lor de evlavie şi credinţa lor falsă.

Citeşte Isaia 58:3-14. Ce le-a reproşat Dumnezeu israeliţilor cu privire la formele religioase pe care le practicau (în acest caz, obiceiul de a posti)?

Isaia 58:3-14
3. „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
4. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
5. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
9. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!
11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”.
13. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,
14. atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”

Observă aici un aspect important: închinarea centrată pe propria persoană – Doamne, dă-mi cutare lucru şi fă-mi cutare lucru. Categoric că rugăciunea adresată Domnului pentru împlinirea nevoilor personale îşi are timpul şi locul ei. Însă ideea pe care vrea să ne-o transmită Domnul aici este că închinarea autentică va include şi venirea în întâmpinarea nevoilor celor flămânzi, asupriţi şi săraci. Şi, lucru uimitor, activitatea aceasta este o binecuvântare nu numai pentru beneficiarii ajutorului, ci şi pentru dătătorii lui. Citeşte textele care arată ce se va întâmpla cu aceia care merg la cei în nevoie şi le oferă ajutor. Când le slujim altora, când le dăm altora, suntem binecuvântaţi. Sigur ai avut până acum, măcar o dată în viaţă, această experienţă! Ştii ce bucurie, satisfacţie şi speranţă au cei care-i ajută pe alţii! Nu există altă cale mai bună de a reflecta caracterul lui Hristos!

Citeşte Faptele 20:35. Cum şi în ce situaţii ai experimentat acest adevăr în viaţa ta?

Faptele 20:35
În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO