A doua venire a lui Isus constituie punctul culminant al tuturor speranţelor creştine; ea este împlinirea a tot ce ne-a fost făgăduit. Fără revenirea Sa şi tot ce include ea, toate celelalte lucruri care ţin de credinţa noastră ar fi o minciună, o farsă, aşa cum au pretins criticii şi împotrivitorii ei, de-a lungul timpului.

Aşadar, nu este de mirare că, în nerăbdătoarea anticipare a revenirii Sale, unii creştini au stabilit date pentru acest eveniment. Explicabil, dat fiind că atât de multe lucruri depind ea. Desigur, aşa cum ştim, toate datele stabilite până acum au fost greşite.

Cum explică Matei 24:36,42 de ce greşesc cei care stabilesc date pentru venirea Domnului?

Matei 24:36,42
36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
42. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.

Pentru că nu ştim precis când va reveni Hristos, ni se spune că trebuie să fim gata şi să „veghem”.

Citeşte Matei 24:42-51. Ce spune Isus aici cu privire la ce înseamnă să veghem şi să fim gata pentru revenirea lui Isus?

Matei 24:42-51
42. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
44. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
45. Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?
46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
48. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!”
49. Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
50. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie,
51. îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Mântuitorul spune clar că noi nu ştim când va reveni El. De fapt, El va veni pe neaşteptate. Aşadar, trebuie să fim oricând gata să-L întâmpinăm. Chiar dacă nu ştim data exactă, noi trebuie să trăim ca şi cum S-ar putea întoarce oricând, în orice clipă. Concepţia că nu va veni prea curând, astfel că pot să fac ce doreşte inima mea, este, în mod sigur, atitudinea cu privire la care avertizează Isus. Ar trebui să căutăm să fim credincioşi pentru că îl iubim pe Domnul şi pentru că vrem să facem ce este bine după criteriile Lui, indiferent când Se va întoarce. În plus, cu toate textele care avertizează cu privire la judecată, în special pentru cei care îi tratează rău pe semenii lor, timpul exact al revenirii Sale chiar nu contează. Mai devreme sau mai târziu, judecata va veni.

Cum putem fi siguri că nu facem, fie şi într-un mod subtil, greşeala acelui „rob rău”? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO