În contextul evenimentelor descrise în Matei 24, Isus a mai spus: „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri” (vers. 34). Acest text a generat confuzie, deoarece, în mod evident, aceste lucruri nu au avut loc într-o singură generaţie, temporal vorbind. Dr. Richard Lehmann, în cartea The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, spune că, de fapt, cuvântul grecesc tradus prin „neam” corespunde unui cuvânt ebraic folosit frecvent pentru a desemna un grup sau o categorie de oameni, ca în Psalmii 78:8, „un neam neascultător şi răzvrătit”. Astfel, Isus nu a folosit cuvântul pentru a descrie un timp sau o generaţie, ci categoria de oameni răi la care făcea referire. „În armonie cu această utilizare din Vechiul Testament, Isus a folosit expresia «acest neam» pentru a Se referi la o categorie de oameni, fără o semnificaţie temporală. Neamul de oameni răi avea să-i includă pe toţi cei care aveau să manifeste aceleaşi caracteristici rele (Matei 12:39; 16:4; Marcu 8:38).” – Handbook of Seventh-day Adventist Theology, p. 904. Cu alte cuvinte, răul va continua să existe până la sfârşitul timpului, până la revenirea lui Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO