În anii 1600, Blaise Pascal a avertizat că „oamenii nu fac niciodată răul cu atâta bucurie şi atât de absolut ca atunci când îl fac din convingeri religioase”. Chiar dacă declaraţiile acestea par exagerate, din nefericire, au în ele un sâmbure de adevăr. Şi acesta se poate vedea şi în studiul din această săptămână, care a avut ca temă atitudinea lui Isus faţă de Sabat, adesea, în contradicţie cu poziţia fariseilor.

Ellen G. White spune: „Când S-a îndreptat către farisei cu întrebarea dacă este îngăduit să facă bine în zilele de Sabat, să scape o viaţă sau să o piardă, Isus le-a pus în faţă planurile lor nelegiuite. Ei vânau viaţa Lui cu ură înverşunată, în timp ce El scăpa viaţa oamenilor şi aducea fericire mulţimilor. Era mai bine să ucizi în zi de Sabat, cum plănuiau ei, sau să vindeci pe bolnavi, aşa cum făcuse El? Era mai drept să ai în inimă ucidere, în sfânta zi a lui Dumnezeu, decât iubire pentru toţi oamenii, iubire care îşi găseşte expresia în fapte de milă?” – Viaţa lui Iisus, p. 241 (287)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO