„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”

(Matei 11:28)

„Hristos era un reprezentant viu al Legii. În viaţa Lui nu s-a găsit nicio călcare a preceptelor ei sfinte. Privind o întreagă naţiune de martori care căutau ocazia să-L condamne, El putea zice fără ca vreunul să-L poată contrazice: «Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?» (Ioan 8:46).” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 242 (287)

Viaţa lui Isus a reflectat pe deplin semnificaţia Legii lui Dumnezeu, a Celor Zece Porunci. El a trăit împlinind, ca om, cerinţele Legii lui Dumnezeu. Astfel, studiind viaţa Sa, învăţăm ce înseamnă, de fapt, păzirea poruncilor şi cum să ne ferim de a le păzi într-un mod legalist, searbăd şi lipsit de viaţă. Desigur, printre aceste porunci se numără şi cea de-a patra, referitoare la Sabatul zilei a şaptea.

În această săptămână, continuându-ne studiul din Matei, ne vom opri atenţia asupra câtorva dintre controversele cu privire la Sabat şi vom vedea în viaţa lui Isus ce înseamnă, de fapt, să păzeşti Sabatul. Dacă Legea este, într-adevăr, o expresie a caracterului lui Dumnezeu şi dacă Isus este întruchiparea Legii, atunci, observând cum a păzit El porunca a patra şi ce a declarat cu privire la ea, putem învăţa mai mult despre caracterul lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, putem învăţa cum să reflectăm acest caracter în viaţa noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO