Capitolul 3 din Evanghelia după Matei începe cu prezentarea lui Ioan Botezătorul, ale cărui prime cuvinte menţionate în text sunt imperative: „Pocăiţi-vă!” (Matei 3:2). Într-un fel, acesta este, pe scurt, mesajul pe care Îl transmite Dumnezeu omenirii de la căderea în păcat încoace: Pocăiţi-vă, primiţi iertarea Mea, părăsiţi-vă păcatele şi veţi găsi mântuire şi odihnă pentru sufletele voastre!

Şi totuşi, oricât de universal ar fi acest mesaj, Ioan l-a adresat în mod specific oamenilor din acel timp.

Citeşte Matei 3:2,3. Ce mesaj special – „adevăr prezent” pentru timpul acela – predica Ioan, împreună cu chemarea la pocăinţă, la botez şi la mărturisirea păcatelor? Vezi şi Matei 3:6.

Matei 3:2,3,6
2. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
3. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”
6. şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Matei face aici ceva ce întâlnim în întreg Noul Testament: citează Vechiul Testament. Profeţiile Vechiului Testament capătă viaţă în Noul Testament: din când în când, Isus, Pavel, Petru sau Ioan citează Vechiul Testament pentru a confirma, explica sau chiar dovedi semnificaţia evenimentelor relatate în Noul Testament. Nu este de mirare că Petru, chiar atunci când vorbeşte despre minunile la care fusese martor ocular, când se referă la lucrarea lui Isus, accentuează „cuvântul prorociei, făcut şi mai tare” (2 Petru 1:19).

Care sunt cele două componente ale mesajului lui Ioan Botezătorul, aşa cum apar în mustrarea făcută liderilor religioşi ai vremii?

Matei 3:7-12
7. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
10. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.
11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
12. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Să observăm că Isus era în centrul a tot ce predica Ioan. Totul era despre Isus, despre cine era El şi ce avea să facă. Deşi era prezentată Evanghelia, Ioan arăta clar şi că avea să urmeze o judecată finală, o separare finală între grâu şi neghină, şi că această separare avea să o facă Cel despre care vorbeau profeţiile. Avem aici o dovadă în plus cu privire la faptul că Evanghelia (Vestea bună) şi judecata sunt inseparabile. În acelaşi timp, remarcăm faptul că, aici, Ioan nu făcea distincţie între prima şi a doua venire a Domnului Isus Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO