Satana „legat” pentru o mie de ani

Citeşte Apocalipsa 20:1-3. Ce eveniment este descris aici şi ce speranţă ne insuflă el?

Apocalipsa 20:1-3
1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

În Biblie, cuvântul „a lega” este utilizat cu mai multe sensuri. În sensul de bază, se referă la legarea unui întemniţat. De asemenea, termenul este utilizat pentru a descrie puterea asupra răului dată de Dumnezeu bisericii, devenind astfel un simbol al judecăţii.

Criminalii periculoşi sunt legaţi atunci când sunt prinşi. Totuşi în Biblie vedem că unii oameni au fost legaţi deşi nu au comis nicio crimă. Ioan Botezătorul a fost pus în lanţuri pentru că a denunţat faptele imorale ale Împăratului (Matei 14:3,4). Isus a fost legat în Ghetsimani (Ioan 18:12) şi când a fost judecat (vers. 24). La rândul lor, Pavel (Faptele 21:33) şi Petru (Faptele 12:6) au fost legaţi.

Isus a acordat foarte mult timp oamenilor pe care Satana îi ţinea „legaţi”. El a eliberat un bărbat care era ţinut legat de demoni, dar care nu putea fi imobilizat de oameni (Marcu 5:3,4). El a întâlnit-o într-o sinagogă pe femeia cu spinarea încovoiată (Luca 13:11,12,16) şi a „dezlegat-o” de această infirmitate. De asemenea, l-a eliberat pe Lazăr din mormânt (Ioan 11:43,44). În toate aceste cazuri, Satana se lupta să-i ţină pe oameni prizonieri suferinţei, însă Domnul Isus rupe legăturile morţii pentru a-i pune în libertate pe oamenii înrobiţi de Satana.

La final, Satana însuşi este legat şi aruncat în întuneric (Apocalipsa 20:1-3). Este vorba despre perioada de o mie de ani de după revenirea Domnului Isus. Cei mântuiţi vor fi atunci în cer, iar pe pământul pustiit nu vor mai exista oameni pe care Satana să-i ispitească şi să-i conducă la rău.

Misiunea lui Isus de a-i elibera pe oameni a fost aceea de a le da putere asupra celui care îi ţinea captivi. Satana nu are nicio putere asupra lui Hristos şi asupra urmaşilor Săi, fiindcă Hristos i-a eliberat.

„Cuvântul lui Dumnezeu”, observă Pavel, „nu este legat” (2 Timotei 2:9). Prin acest Cuvânt, Isus l-a redus la tăcere pe Satana (Matei 4:4,7,10), iar nouă ne este promisă aceeaşi putere de a ne împotrivi lui.

Ce făgăduinţe legate de eliberarea din lanţurile răului poţi revendica acum? Pe cine vezi în prezent prizonieri ai suferinţei, ai viciului sau ai concepţiilor greşite? Ce poţi face pentru asemenea persoane? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO