Răspunsuri la întrebarea „de ce?”

În primele versete din Geneza, pământul este descris ca fiind „pustiu şi gol”. Ieremia preia această expresie (Ieremia 4:23) pentru a descrie starea pământului după distrugerea lui prin cele şapte plăgi şi după revenirea lui Hristos. El adaugă că toate oraşele „sunt nimicite înaintea Domnului” (vers. 26) şi că „nu mai este niciun om” (vers. 25). Ioan precizează că Satana nu mai poate să înşele pe nimeni (Apocalipsa 20:3).

Efectele dramatice şi universale ale revenirii lui Hristos pot explica scena descrisă aici, în Apocalipsa. În primul rând, Isus a promis că-i va lua pe urmaşii Lui şi-i va duce în locul pregătit de El (Ioan 14:1-3). Pavel adaugă că aceştia vor fi cei aflaţi atunci în viaţă şi cei înviaţi din morţi (1 Tesaloniceni 4:16,17). Ioan adaugă un alt detaliu: după prima înviere, care are loc la revenirea lui Isus, morţii care nu au înviat vor rămâne în mormintele lor timp de o mie de ani (Apocalipsa 20:5).

Citeşte Apocalipsa 20:4. Ce eveniment este descris aici?

Apocalipsa 20:4
Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

„Li s-a dat judecata” Vor putea cei mântuiţi să judece pe baza informaţiilor pe care le deţin în prezent? Nu. Ei vor avea ocazia de a primi răspuns la multele lor întrebări şi de a-i judeca pe cei pierduţi înainte ca aceştia să-şi primească pedeapsa finală. „Împreună cu Hristos, ei îi judecă pe cei răi, raportând faptele lor la codul de legi, Biblia, şi hotărând în dreptul fiecărui caz în funcţie de faptele făcute în timpul vieţii. Pedeapsa pe care cei nelegiuiţi trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor şi este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morţii” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, Editura Viaţă şi Sănătate, ed. 2011, p. 463 (în orig., p. 661)

Când se vor deschide rapoartele, vom descoperi că Dumnezeu i-a chemat pe cei pierduţi de nenumărate ori cu blândeţe şi dragoste, că a stăruit pe lângă ei cu răbdare şi că, de tot atâtea ori, glasul Său, ca „un susur blând şi subţire”, a fost înecat de zgomotul ademenitor al lucrurilor din lumea aceasta. El a aşteptat în tăcere ocazia în care să fie recunoscut ca fiind Acela care a plătit preţul pentru ca ei să aibă viaţă, dar ei au ales moartea. Există în viaţa ta vreun lucru care te împiedică să auzi glasul Său? El te aşteaptă cu răbdare. Alege viaţa!

Cum putem trăi cu întrebările la care nu avem încă răspuns? (Vezi 1 Corinteni 4:5)

1 Corinteni 4:5
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO